Apeldoorn start met experiment regelluw uitkering verstrekken

Foto: pixabay

Regels, wie een uitkering aanvraagt loopt er tegenaan, verplichtingen en controle! De gemeenteraad vraagt zich af of de verplichtingen en de regels, het zoeken en vinden van werk in de weg staat.

Wethouder Johan Kruithof die over Werk en Inkomen gaat, heeft zich over het vraagstuk  ‘basisinkomen en regelluw’ gebogen  en zegt daar het volgende over:

“Mede op verzoek van de gemeenteraad heb ik mij in het thema basisinkomen en regelluw verdiept en het spreekt mij aan. Het vinden van werk willen wij centraal stellen. Naar mijn gevoel kan daarbij veel meer ruimte worden gegeven aan eigen regie op het vinden van nieuw werk, het re-integreren. Meer aandacht voor de mogelijkheden en kansen van de mensen die zich bij ons melden. Ik ben heel benieuwd wat dit experiment gaat opleveren en of deze vernieuwende aanpak met minder regels leidt tot een snellere uitstroom naar werk.”

Start en onderzoek experiment regelluw uitkering verstrekken

Om te kijken of het zoeken en vinden van werk inderdaad beter zal gaan als er minder regels zijn start per januari 2017 het experiment regelluw uitkering verstrekken. De Universiteit van Tilburg is bij het experiment betrokken en zal het onder andere vergelijken met verschillende andere experimenten uit Nederland.

Andere onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe gaan de bijstandsgerechtigden er mee om?
  • Wat zijn de resultaten en hoe kijken de bijstandsgerechtigden zelf tegen hun situatie aan?
  • Zijn de mensen meer of juist minder bereid om te solliciteren, te gaan werken of op een andere manier deel te nemen aan een werksituatie?
  • Kost het experiment meer of minder dan het opbrengt en zijn de moeite en inspanningen die de gemeente maakt in verhouding hetzelfde, meer of minder dan in de oude situatie?

Het experiment

Twee jaar gaat het experiment duren en 200 mensen mogen eraan meedoen. De minimale eisen om mee te mogen doen zijn daarbij: je moet nieuw instromen in de bijstand, bemiddelbaar zijn en bij de intake aangemerkt zijn voor het re-integratieprogramma Direct Actief. Hoe de deelnemers precies geselecteerd gaan worden is nog onbekend. Jezelf aanmelden is niet mogelijk. Deelnemers doen dat op vrijwillige basis maar moeten wel gemotiveerd zijn en in staat zijn om aan te pakken. De klantmanager is niet sturend maar belangstellend en betrokken.

Ruimte voor experimenten

Het Rijk biedt enige ruimte aan dit soort experimenten. In Apeldoorn staat het (opnieuw) deelnemen aan een werkkring centraal. Ook het inkomen zelf, de uitkering, krijgt enige ‘speel’ruimte van het Rijk. Hoe dat ingevuld gaat worden is nog onbekend en wordt in de komende maanden uitgewerkt.

Reacties