Fietspad de Krimweg wordt extra duurzaam beton

Foto: Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn, Bruil en Schagen Infra werken samen aan een uitzonderlijk duurzaam betonmengsel voor fietspad de Krimweg.

Asfalt fietspad vervangen

Begin volgend jaar laat gemeente Apeldoorn het asfalt van het recreatieve fietspad de Krimweg vervangen. De Krimweg is een belangrijke verbinding tussen het dorp Hoenderloo en de aan de Krimweg gelegen recreatieparken. Bijzonder aan dit project is dat het nieuwe betonmengsel dat straks over een lengte van bijna 4 kilometer wordt aangebracht, een heel innovatief en duurzaam karakter heeft.

Hergebruik

Vrijkomend bouw- en sloopmateriaal uit andere projecten binnen de gemeente, zoals uit de wijk ‘De Parken’, wordt als bouwstof zoveel mogelijk hergebruikt. Voorbeelden hiervan zijn hergebruik van versleten of gebroken klinkers, stoeptegels en wegen. Na bewerking wordt het betonpuin ingezet als bouwstof voor de betonmortel van het nieuwe fietspad. Door dit materiaal om te zetten naar secundaire bouwstoffen, hoeft er minder ‘nieuw’ zand en grind te worden ontgraven. Daarmee realiseert de gemeente dus een enorme besparing op bouwstoffen.

Lagere CO2-belasting

Deze ‘circulaire’ manier van werken leidt tot een lagere CO2-belasting ten opzichte van traditionele mengsels. Traditionele betonproducten hebben een hoge CO2-belasting per m3 beton. Het streven van alle betrokken partijen is om deze belasting te reduceren. Er zijn al wel mengsels op de markt met een lagere CO2-score, maar die zijn veel kostbaarder om te maken dan dit nieuwe mengsel.

Samenwerking

Gemeente Apeldoorn streeft ernaar in alle projecten zo duurzaam en circulair mogelijk te werken. Het hergebruiken van materialen is een belangrijk speerpunt. Om het nieuwe fietspad te realiseren is de gemeente een samenwerking aangegaan met Bruil voor de productie van het betonmengsel, en met Schagen Infra voor de verwerking van het beton op de Krimweg. Voor de Krimweg is een betonmengsel ontworpen met een meer dan 60% lagere CO2-belasting.

Subsidie

Het fietspad wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Gelderland, die investeert in het verbeteren van de fietsinfrastructuur in Gelderland. De Krimweg maakt ook deel uit van het fietsknooppuntennetwerk.
De aanleg van het nieuwe fietspad aan de Krimweg staat gepland voor februari/maart 2019.