Meerdere lintjes in Apeldoorn

Apeldoorners in het zonnetje gezet

Bron: Apeldoorns Stadsblad.nl De heer M.P. Alles (55, Apeldoorn) was vanaf 22 maart 2002 raadslid van de gemeente Apeldoorn. In de periode 2002-2006 had hij zitting in de commissie Mobiliteit, Milieu en Werk, de commissie Middelen en Cultuur en de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling. In de laatste vier jaar was hij Woordvoerder sociale sector, zorg en welzijn. De heer Alles is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege het feit dat hij twaalf jaar zitting heeft gehad in de raad en dus actief was als volksvertegenwoordiger. Dit op basis van artikel 14 van het Ordereglement.
De heer G.S. van der Bijl (71 jaar, Apeldoorn) was vrijwilliger, bestuurslid en kerkenraadslid in de Nederlands Gereformeerde Kerk Apeldoorn. Daarnaast was hij voorzitter en vice-voorzitter van de kerkenraad. Tegenwoordig is hij de vraagbaak van het huidige moderamen. De heer Van der Bijl was commissielid van de Nederlands Gereformeerde Kerken, was als afgevaardigde aanwezig bij regionale vergaderingen en actief in de studiecommissie en de commissie die verantwoordelijk was voor de honorering van de predikanten. In 1985 was de heer Van der Bijl voorzitter van de RPF. Verder was hij vrijwilliger bij het samenwerkingsoverleg van de CGK en de GKV en lid van de werkgroep Structuur en pastoraat van de NGK Apeldoorn. Tot slot is de heer Van der Bijl commissielid van de Landelijke Kerk Examens van de NGK.
Mevrouw A.M. Bakkes-Hartman (69 jaar, Apeldoorn) is vrijwilliger bij de Vereniging Nederlandse Bedevaarten. In Apeldoorn is ze contactpersoon voor mensen die overwegen een bedevaartsreis naar Lourdes te maken. Vanuit de parochie Apeldoorn heeft ze een groepsreis naar Lourdes georganiseerd tijdens de bisdombedevaart. Mevrouw Bakkes was secretaris van het Apeldoornse Katholieke Vrouwen Gilde. Verder is ze vrijwilliger bij het verpleeghuis Heemhof en ondersteunt ze twee keer per maand de kleine kerkdienst voor demente mensen in verpleeghuis Randerode. Mevrouw Bakkes zet zich in voor de Egidius Gemeenschap Apeldoorn en is vrijwilliger bij de Kledingbank Apeldoorn. Ze is ook lid van de bezoekgroep van de Emmanuel en Emmaus Parochie Apeldoorn. Tot slot is mevrouw Bakkes ook betrokken bij de oliebollenactie van de kerk ‘De Drie Ranken’.
prwsly2ww7ysdwxdd53h03m2w-w300-h125-f-be
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Druk op de “Vind ik leuk“-button. Liever via Twitter? Druk op de “Follow”-button. Klik HIER 
Mevrouw A.J. Gerritsen-Mulderij (68 jaar, Apeldoorn) was leidster van de meisjesclub ‘Licht en Leven’ in Apeldoorn Zuid. Ook was ze diaken en contactpersoon van de Hervormde Kerkenraad de Maten. Daarnaast bezocht ze langdurig zieken. Mevrouw Gerritsen is ook verantwoordelijk geweest voor de Violierenmarkt van de Hervormde Kerkenraad de Maten. Ze was initiatiefnemer en medeorganisator van de jaarlijkse Kerstmarkt van dezelfde kerk. Mevrouw Gerritsen is nog steeds vrijwilliger bij een aantal organisaties. De Christelijke Muziekvereniging DAP in Apeldoorn is daar één van. Ze is begeleidster van de Drumband de Schuyltamboers, organisator en leidster van de Creatieve Handwerkgroep De Drie Ranken van de Hervormde Kerk de Maten en ze is organisator en chauffeur van vier diaconale vakantiedagen per jaar.
Mevrouw M. Ron-Vriezen (58 jaar, Apeldoorn is bestuurslid van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, acht jaar vervulde zij de functie van secretaris. Ze is voorzitter van de commissie Eredienst. In de evenementencommissie, waar mevrouw Ron ook lid van is, worden activiteiten voorbereid. Ook is ze medeverantwoordelijk voor het in stand houden van educatieve en sociale projecten in Israël. Daarnaast vertegenwoordigde mevrouw Ron de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland in de bouwcommissie. Ze vertegenwoordigde verder de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland in de Beheerscommissie van de Stichting De Dierense Sjoel. Mevrouw Ron heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Stichting De Dierense Sjoel. Verder is zij bestuurslid van de regionale afdeling Gelderland van Women’s International Zionastic Organization Nederland. Gedurende drie jaar was ze penningmeester.
De heer G. Schouten (74 jaar, Uddel) is al jaren actief als vrijwilliger. In 1966 trad hij toe tot het bestuur van de Schietvereniging Trefpunt. Hier is hij secretaris/penningmeester en voorzitter geweest. Daarnaast is de heer Schouten vrijwilliger bij Stichting Sport- en Cultureel Centrum Uddel als afgevaardigde van de Schietvereniging Trefpunt. Hier was hij algemeen bestuurslid en dagelijks bestuurslid. Sinds 2001 werkt hij als vrijwilliger mee aan het buitenonderhoud van het gebouw. Sinds 2000 is de heer Schouten vrijwilliger bij het Dorpshuis Het Blanke Schot. Ook wordt hij nog steeds ingezet als chauffeur bij zijn voormalige werkgever H. Bronkhorst Transportbedrijf.
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Druk op de “Vind ik leuk“-button. Liever via Twitter? Druk op de “Follow”-button. Klik HIER