Toenemende filedruk op de A1 tussen Hoevelaken en Apeldoorn krijgt voet aan de grond in Den Haag.

BARNEVELD De problemen op verkeersknooppunt A1/A30 en de toenemende filedruk op de A1 tussen Hoevelaken en Apeldoorn krijgen voet aan de grond in Den Haag.

Op woensdag 13 mei informeert een Barneveldse delegatie Tweede Kamerleden die zich bezighouden met infrastructuur. ,,De politieke lobby heeft de eerste vruchten afgeworpen”, stelt Gijs Eikelenboom als voorzitter van de Barneveldse Industriële Kring (BIK) vast.

De afgelopen maanden werd Barneveld in verband met de verkeersdruk al bezocht door Tweede Kamerleden van VVD, PvdA en CDA. ,,Die inspanningen hebben ervoor gezorgd dat wij een volgende stap kunnen zetten”, weet Eikelenboom. Naast de BIK en de gemeente Barneveld behoren VNO-NCW Midden, Transport en Logistiek Nederland en de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn en Nijkerk tot de Den Haag-delegatie.

Volgens gemeentewoordvoerder Bertil Rebel moet het bezoek resulteren in een voorstel dat op woensdag 27 mei door Tweede Kamerleden aan minister Schultz-Van Haegen wordt gedaan. ,,We vragen de Tweede Kamerleden om er bij minister Schultz op aan te dringen een onderzoek te laten uitvoeren naar de noodzakelijke aanpak van het knooppunt”, legt hij uit.

Volgens Eikelenboom wordt het belangrijk om onderbouwde argumenten op tafel te leggen. ,,We werken gezamenlijk aan een onderbouwde argumentatie over onder meer de filedruk, het aantal ongelukken, de economische gevolgen, belasting van het milieu en de bereikbaarheid. Uiteindelijk moet dat resulteren in een onderzoek naar de huidige problemen. We willen niet wachten tot 2028 zoals nu in de planning staat, maar hopen dat alle bereikbaarheidsproblemen tussen Amersfoort en Apeldoorn wil aanpakken op het moment dat knooppunt Hoevelaken wordt aangepakt. Dat is uiteindelijk ook goedkoper.”

GOEDE HOOP De voorzitter van de BIK heeft er vertrouwen in dat in Den Haag de volgende stap gezet wordt: ,,We hebben de individuele kamerleden al kunnen overtuigen en we hebben een onderbouwd verhaal, dus ik heb goede hoop op een vervolgstap.” Bron: Barneveldse Courant

Reacties