Jongeman geweigerd op stage omdat hij homo is krijgt gelijk van College van de Rechten van de Mens

Foto: rijksoverheid

Een jonge man heeft van het College van de Rechten van de Mens gelijk gekregen toen hij aangifte deed omdat hij door een bedrijf niet werd aangenomen omdat hij homo is. Hij solliciteerde maar liefst 3 keer bij het bedrijf voor een stageplaats als winkelsurveillant.

Het bedrijf wees hem eerst af omdat hij naar hun zeggen geen rijbewijs had. Dat klopte niet, die had hij wel. Daarna dacht hij dat zijn Russisch klinkende achternaam misschien de oorzaak was. Hij solliciteerde nog een keer met dezelfde brief maar onder een andere Nederlands klinkende naam.

Geaardheid

Later bleek dat hij niet werd aangenomen omdat de eigenaar van het bedrijf op zijn facebook had gezien dat hij homo is. Dat is in strijd met de christelijke overtuiging van de eigenaar. De jongen deed daarop aangifte van discriminatie. Het bedrijf had hem in eerdere gesprekken gezegd dat hij een geschikte kandidaat was.

Art 1 Grondwet

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. Niemand mag worden gediscrimineerd wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook.

Procedure

Art.1 Noord Oost Gelderland hielp hem met de gesprekken en de behandeling van zijn zaak bij het College van de Rechten van de Mens. Met succes omdat het College de jongeman in het gelijk heeft gesteld. Alle partijen gaan nu met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen.

Hulp

Wie zich in Apeldoorn gediscrimineerd voelt of heeft gezien dat iemand dat overkomt kan contact opnemen met Art.1 Noord Oost Gelderland. Dit is het antidiscriminatiebureau van de veiligheidsregio Noord- Oost Gelderland.

Via mail: [email protected] Bellen kan met: 055 522 55 55 of 0900 2 354 354

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kunt u tussen 9.30 en 16.00 terecht op de Brinklaan 268 7311JD Apeldoorn

Update

Update: het OM (Openbaar Ministerie) heeft gezegd de eigenaar van het bedrijf die de student afwees om zijn homofiele geaardheid, te gaan vervolgen wegens discriminatie.

Reacties

Cookieinstellingen