Jeugdzorg: uithuisplaatsingen, het roer gaat om!

Foto: Pixabay

Jeugdzorg, een noodzakelijk kwaad waar veel voor maar ook tegengeluid over te horen valt. Maar laten we eerlijk zijn, niemand haalt graag een kind uit zijn gezin en niemand sluit zijn ogen voor het leed ervoor en erna.

Jeugdzorg

De cijfers over het aantal uithuis geplaatste kinderen liegen er niet om. Nederland is ‘kampioen’ uit huis plaatsen zo blijkt uit de statistieken. We hebben in het land 420 kinderen/minderjarigen in gesloten jeugdzorg. Dat wil zeggen dat zij in een gesloten instelling verblijven. In Zweden kent men dit cijfer niet. Niet meer niet minder, er verblijven in Zweden geen kinderen/minderjarigen in een gesloten instelling.

Het verschil zit hem daarin, dat Zweden investeert in allerlei preventie maatregelen, zorg en ondersteuning. Bovendien kent Zweden uitsluitend overheidsinstanties. We hoeven deze aanpak niet klakkeloos te kopiëren maar kunnen wel stil staan bij de droge cijfers en de ervaringsverhalen, en eigen handelen en functioneren tegen het licht houden.

Wethouder Paul Blokhuis, in Apeldoorn verantwoordelijk voor de WMO en jeugdzorg, licht zijn publiek op een bijeenkomst voor Inhuis, toe:

  • Preventie: 4 miljoen…
  • Jeugdzorg: 40 miljoen…
  • 158 kinderen uit Apeldoorn verblijven in een instelling.

Hulpaanbod

Het is een misvatting te denken dat al die kinderen daar op hun plek zitten. De beschermingsmaatregel die maakte dat zij uit een onveilige situatie zijn gehaald is terecht, maar de opvang hoeft daarmee niet aan te sluiten bij de zorg of hulp die ze nodig hebben. Daar kan het roer om, Paul Blokhuis maakt zich samen met organisaties sterk voor een omwenteling in het hulpaanbod voor onze jeugd zodat deze beter aansluit bij hun hulpvraag.

De samenleving die op het moment sterke veranderingen kent, waaronder de transitie waarin de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten ligt, vraagt om andere benaderingen en uitkomsten. Daar is de hulp en inzet van burgers met capaciteiten bij nodig. Capaciteiten, je hebt ze of je hebt ze niet, je kunt hoog opgeleid zijn maar dat zegt niets over je vaardigheden en kunnen. Om die reden worden alle gemeenteleden gevraagd na te denken of en op welke manier zij een bijdrage kunnen of willen leveren aan een verbetering van het hulpaanbod voor jongeren.

Die hulp kan beter! Paul Blokhuis heeft als doel gesteld dat één derde van de kinderen/minderjarigen die onder gesloten jeugdzorg vallen daar uit worden gehaald en gebruik kunnen gaan maken van hulp in een nieuw jasje. Daarin kunnen we allemaal een steentje bijdragen.

InHuis

Het project InHuis wil de hulp zo dicht mogelijk bij huis realiseren. Het liefst in het eigen gezin, door hulp in het gezin, of steungezinnen waar men een beroep op kan doen (dat kunnen de buren zijn!) een pleeggezin of een gezinshuis. Daarmee sluit het project aan bij het nieuw wettelijk kader, zorg dragen voor minder uithuisplaatsingen en de vraag naar lokale (sociale) oplossingen.

De kinderen waarvoor uw hulp wordt gevraagd hebben het niet gemakkelijk (gehad), ze kunnen getraumatiseerd zijn, hechtingsproblemen hebben, verwaarloosd zijn enzovoorts. Maar ook zij willen gewoon een thuis, een veilige plek waar ook zij bij horen, met veilige mensen, om in groot te groeien (tijdelijk of permanent) en goede kansen te hebben/ krijgen in de toekomst. Want dat kan.

Gezinshuis

De informatieve avond was bijzonder goed bezocht! Op deze avond was de aandacht gericht op gezinshuizen, want ook daarin ligt een verbetering in de opvang van kinderen en minderjarigen. Dit, omdat gezinshuizen staan voor ‘het normale leven’. De spreker verhaalt hoe een zorgkind het benoemde: ‘Ik snap het al: je bent de ochtenddienst, de middag, avond èn de nachtdienst. Je gaat nooit meer weg…..’. Een mooiere samenvatting kan je niet maken, er daadwerkelijk zijn voor het kind die dat ook beseft!

Het gezinshuis is een alternatief voor pleegzorg of gesloten jeugdzorg. Geïnteresseerden ontvingen informatie over de diverse mogelijkheden van, of voor het opzetten of in dienst zijn van een gezinshuis.

Van toekomstige gezinshuisouders wordt aantoonbare deskundigheid in de jeugdzorg gevraagd die de mogelijkheden en talenten van de aan hen toevertrouwde kinderen zien. Zij spannen zich in door ook zichzelf te blijven ontwikkelen en met een kritische blik naar eigen handelen te kijken. Zij zijn in staat om af te stemmen met alle betrokkenen en hebben daar een actieve houding in. Gezinshuisouders beschikken over de volgende kernvermogens: inleven, meeleven, samenleven.

Er zijn verschillende types gezinshuizen:

  • Reguliere gezinshuizen (jeugdhulp en WLZ: wet langdurige zorg);
  • Crisis (Bijvoorbeeld een logeerhuis van Lindenhout.);
  • Gezinsgroep;
  • Gezinsgroep Plus;
  • Remihuis (Autisme);
  • Gezinshuizen voor jonge moeders;
  • Gezinshuisboerderij.

Informatie en contact

Voor meer informatie over steungezinnen kunt u contact opnemen met Stimenz via [email protected]

Lees hier voor meer informatie over pleegzorg en pleegouderschap, voor het opnemen van contact met Pactum leest u hier: 

Voor informatie over het oprichten van een gezinshuis of werken bij een gezinshuis kunt u contact opnemen met Intermezzo: tel: 088 547 7000 of [email protected]

Reacties

Cookieinstellingen