“Be” Leven met Dementie’: informatieve bijeenkomsten

Foto: Netwerk Dementie Oost Veluwe

De overheid stimuleert mensen om langer zelfstandig te blijven wonen met ondersteuning van hun omgeving. Dit geldt ook voor mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie en hun mantelzorgers.  Maar hoe zorgt u dat u zelfstandig kunt blijven wonen? Welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Waar kunt u daarvoor terecht? En welke ondersteuning is er voor mantelzorgers?

De wijkbijeenkomsten: “Be” Leven met dementie biedt inwoners van de gemeente Apeldoorn antwoorden op deze vragen. Iedereen die te maken heeft met, of geïnteresseerd is in dit onderwerp, is van harte welkom!

Programma bijeenkomst

De bijeenkomst bestaat uit een mix van voorlichting over dementie en over de voorzieningen die de gemeente Apeldoorn biedt om zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken. De voorlichting is in handen van de afdeling Oost-Veluwe van Alzheimer Nederland en de coördinator van Het Geheugensteunpunt in Apeldoorn. Ook wordt er stilgestaan bij het belang van muziek en bewegen. Tenslotte krijgt u informatie over voorzieningen waarop u een beroep kunt doen. Denkt u hierbij aan o.a. Casemanager dementie, GPS, Ergotherapie voor oplossen praktische problemen, elektronische hulpmiddelen etc.

Informatiemarkt met diverse professionals uit het werkveld

Diverse professionals uit het werkveld zijn tijdens de voorlichting aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is ook informatiemateriaal aanwezig om mee naar huis te nemen.

Kortom: een afwisselende bijeenkomst waar u veel kunt opsteken en ervaringen kunt uitwisselen met lotgenoten. De middag wordt informeel afgesloten met een heerlijke kop soep.

Meer “Be” Leven met Dementie

Deze wijkbijeenkomst past in een serie van bijeenkomsten waarbij het Netwerk Dementie ernaar streeft om voorlichting en praktische informatie over dementie te geven aan thuiswonende mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers.

In het najaar 2016 staan twee bijeenkomsten geprogrammeerd,

op dinsdagmiddag 20 september in Koningin Wilhelmina in Zevenhuizen (Apeldoorn)

en op donderdagmiddag 17 november in De Vier Dorpen in Beekbergen.

Netwerk Dementie Oost-Veluwe

Met financiële steun van de Gemeente Apeldoorn en in opdracht van een aantal partners in het Netwerk Dementie Oost-Veluwe, organiseert het netwerk informatiebijeenkomsten over Dementie. De wijkbijeenkomsten worden zo dicht mogelijk bij de mensen georganiseerd, in de diverse ontmoetingsplekken die Apeldoorn kent.
Meer informatie op www.netwerkdementie.nl

Aanmelden voor de bijeenkomsten

De bijeenkomst is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar is in verband met de organisatie wel wenselijk via T 055 548 4500 of E [email protected].

Reacties

Cookieinstellingen