Gesprekken met de binnenstad over de binnenstad

Foto: ©Maximaal Sales

Het college van burgemeester en wethouders komt met een aangepast voorstel voor de locatieprofielen van evenementen in de stad. Het voorstel is aangepast op basis van gesprekken die zijn gehouden met bewonersvertegenwoordigingen en ondernemers uit de binnenstad.

Eerste gesprekken

Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op verzoek van de raad omdat in de PMA het gevoel was ontstaan dat er onvoldoende rekening was gehouden met de ambities van de binnenstad. Gezamenlijk is gezocht naar de balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Ondernemers zochten naar meer ruimte om gezamenlijk te werken aan een Stadsprogramma, bewoners richten zich meer op de behoefte aan goede communicatie, zowel vóór het evenement als tijdens.

Profiel aangepast

Op basis van deze gesprekken zijn de profielen van vier evenementenlocaties aangepast. Locatieprofielen dienen als servicedocument naar organisatoren en geven omwonenden duidelijkheid over de afspraken die zijn gemaakt rond het houden van evenementen. Tijdens de Politieke Markt op 30 november a.s. worden de locatieprofielen behandeld, inclusief de vier profielen die zijn gewijzigd.

Overlast?

Tijdens de dialoog op 26 september jl. hebben de ondernemers hun ambitie uitgesproken voor de beleving in de binnenstad. De bewoners vroegen aandacht voor uitvoeringszaken die meehelpen het gevoel van overlast te verkleinen.

  • In goed overleg zijn (op hoofdlijnen) deze afspraken gemaakt:
  • De maximale geluidsnorm voor evenementen in de binnenstad is 85 dB(A) voor evenementen binnen het stadsprogramma en een paar aanvullende evenementen.
  • Evenementen op verschillende locaties in de binnenstad worden zoveel mogelijk op hetzelfde moment gehouden. Zo blijft eventuele overlast beperkt.
  • De organisatoren zorgen gezamenlijk voor betere communicatie vooraf en voor een betere eigen bereikbaarheid.
  • Bij grootschalige evenementen is altijd iemand aanwezig vanuit het handhavingsteam THOR.
  • De gemeente werkt aan manieren om meldingen beter te verzamelen zodat bij evaluaties een goed beeld bestaat van de beleving bij bewoners.

Op basis van deze afspraken zijn de locatieprofielen voor Caterplein/Beekpark, Kapelstraat, Leienplein en Raadhuisplein aangepast. De overige locatieprofielen blijven ongewijzigd. Het profiel voor Havenpark/Kanaaloevers komt te vervallen vanwege de huidige bouwwerkzaamheden.

Meer over het evenementenbeleid

Voor het organiseren van een evenement gelden regels. Die gaan bijvoorbeeld over het geluidsniveau van het evenement: hoe hard mag de muziek? Deze regels zijn vastgelegd in het evenementenbeleid van de gemeente Apeldoorn. Zo blijft er een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Op elke evenementenlocatie kan de situatie weer anders zijn. Daarom zijn er het afgelopen jaar zogenaamde locatieprofielen opgesteld: beschrijvingen van evenementenlocaties met de verschillende afspraken die per locatie gelden. Deze dienen als bijlage bij het evenementenbeleid. De locatieprofielen en de nota ‘Geluid bij Evenementen’ worden 30 november besproken tijdens de Politieke Markt.

 

Reacties