Nederland heeft zo’n 5500 km² oppervlakte beschikbaar voor zonne-energie

Foto: Pixabay

Dit is een origineel bericht van Good! BV – Uit een nieuwe studie in het Nationaal Solar Trendrapport is gebleken dat in Nederland 5.500 km2 geschikt is voor zonnepanelen. Dat is 5,5% van de totale beschikbare oppervlakte. Op dit moment wordt nog maar 12km2, voornamelijk dakoppervlak, van Nederland bedekt met zonnepanelen.

Nationaal Solar Trendrapport

Het Nationaal Solar Trendrapport wordt jaarlijks uitgebracht door het onderzoeksbureau Good! met als doel objectieve feiten met betrekking tot zonne-energie ter beschikking te stellen aan de markt, politiek en pers.

Ruimte zat in Nederland

Er is 2.275 km2 beschikbaar op agrarische terreinen, woongebieden, bedrijventerreinen, overige gebouwde terreinen en op wegen en dijken. De rest is beschikbaar op binnen- en buitenwater. Als de volledige 5.500 km2 benut wordt voor zonnepanelen, kan Nederland in theorie meer dan driekwart van haar totale finale energieverbruik opwekken met zonne-energie. Dat betekent dat zonne-energie in 2050 onze belangrijkste energiebron kan zijn.

Volgorde

“Het is belangrijk in een dichtbevolkt land als Nederland om eerst de daken zoveel mogelijk vol te leggen, alvorens vrije velden te gebruiken die vaak beter geschikt zijn voor landbouw,” volgens directeur Rolf Heynen van Good! Hij vervolgt: “Bij de groei van het aandeel zonne-energie zal men zich goed bewust moeten zijn van mogelijke weerstand bij omwonenden en agrariërs. Het is verstandig dat de sector vroegtijdig  de dialoog aan gaat en dat gemeentes en provincies duidelijk en consistent beleid ontwikkelen.”

Cijfers

In Nederland werd in 2017 niet alleen een recordaantal zonnepanelen geplaatst maar Nederland is ook een belangrijk invoer- en handelsland. In 2017 werden 13 miljoen zonnepanelen geïmporteerd, goed voor 1,7 miljard euro. Opvallend is dat 40% van deze zonnepanelen uit Vietnam afkomstig is en ‘slechts’ 13% uit China. In 2015 kwam nog ruim de helft uit China.