Gemeenten met Circulus-Berkel kiezen nieuwe koers voor verwerking textiel

Foto: Pixabay

De gemeente Apeldoorn en zeven andere gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel kiezen ervoor om het ingezamelde textiel uit hun gemeenten voortaan regionaal te laten sorteren. Het Leger des Heils Reshare gaat hiervoor een textielsorteercentrum opzetten in Deventer. Deventer Werktalent zorgt voor de invulling van de 25 banen.

8 Gemeenten werken samen

De acht gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel zijn voorlopers als het gaat om afvalscheiding: ze leveren bijna 69% van het afval gescheiden aan, waar dit landelijk 55% is. Maar de gemeenten willen graag een extra stap zetten. In 2015 sloten ze een CleanTech-convenant, waarin ze afgesproken hebben om afvalketens verder te sluiten: afval zo goed mogelijk hergebruiken en het gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk beperken. Voor glas en papier zijn inmiddels goede resultaten geboekt, nu is textiel aan de beurt.

Impact op het milieu

De productie van textiel heeft een grote impact op het milieu. Voor het maken van kleding zijn veel grondstoffen nodig, zoals wol, katoen of aardolie. Maar ook land, water, energie en bestrijdingsmiddelen. Hergebruik door herdragen of recyclen is daarom belangrijk. Het overgrote deel van de ingezamelde textiel in Nederland verdwijnt echter naar het buitenland, waardoor niet helder is of het verantwoord hergebruikt wordt. Door het regionaal sorteren en verwerken van het afval wordt inzichtelijk wat er met het materiaal gebeurt. Zo kunnen de gemeenten werken aan een circulaire economie.

Meerdere doelen onder één dak

Het nieuwe textielcentrum zorgt niet alleen voor meer transparantie in de textielverwerking, het biedt ook nieuwe werkplekken in de regio. Volgens Simon Smedinga, operationeel directeur Leger des Heils ReShare, verenigt het textielsorteercentrum straks al hun doelen onder één dak: “Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een nieuw leven voor herdraagbaar textiel, bijvoorbeeld voor mensen met een kleine portemonnee. En het sluiten van de textielketen in Nederland, omdat we ook de niet-herdraagbare kleding verwerken”.

 

Reacties

article
51673
Gemeenten sorteren kleding regionaal
De gemeente Apeldoorn en zeven andere gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel kiezen ervoor om
https://apeldoorn.nieuws.nl/nieuws/20180212/gemeenten-met-circulus-berkel-kiezen-nieuwe-koers-voor-verwerking-textiel/
2018-02-12T08:38:13+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/19/2018/02/12143605/jeans-2979797_1920.jpg
apeldoorn, Apeldoorn Nieuws, gemeente apeldoorn
Gemeentenieuws, Nieuws