Minder mensen hebben gebruik hoeven te maken van langdurige, duurdere zorg

Foto: Pixabay

In 2017 hebben 340.000 mensen langdurige zorg ontvangen, 5000 minder dan in 2015. ,,Een verklaring hiervoor is dat mensen in 2017 minder snel in aanmerking kwamen voor zorg uit de Wet langdurige zorg dan in 2015″, zegt Vektis Intelligence, het inlichtingencentrum voor de zorg dat dit heeft onderzocht.

Intensievere zorg

De zorg die mensen ontvangen is daardoor ook intensiever, waardoor de kosten per persoon omhooggaan. ,,Gemiddeld kostte iemand die in 2017 gebruikmaakte van langdurige zorg 57.000 euro per jaar. In 2015 bedroegen de jaarlijkse kosten per persoon 50.000 euro.

Kwetsbare ouderen

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig hebben. Er ging in 2017 19,2 miljard euro in om.

Het bericht Minder afnemers van duurdere langdurige zorg verscheen eerst op Nieuws.nl.