Geluidsmetingen op proef door gemeente via tien nieuwe sensoren

Foto: Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn gaat via het experimentele project ‘Smart Geluid Apeldoorn’ geluidsmetingen verrichten.

Proef met geluidsmetingen

Het project draait om 10 nieuwe sensoren die de gemeente laat ophangen aan 10 lantaarnpalen verspreid over de gemeente Apeldoorn. Deze sensoren zullen decibellen meten via het LoRa-netwerk in Apeldoorn. Doel van het project is om inzichtelijk te maken in hoeverre ontwikkelingen als de uitbreiding van vliegveld Lelystad, verbreding van de A1 of lagere snelheid op de A50 invloed hebben op geluidshinder in de stad. De komende weken worden de sensoren getest of alles goed werkt, daarna zal de data die de sensoren genereren voor iedereen te bekijken zijn via een nieuw te openen ‘dataportal’ op www.apeldoorn.nl. Hierover leest u binnenkort meer!

Veel data beschikbaar

Particulieren kunnen op hun eigen terrein ook zelf sensoren plaatsen om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit (fijnstof), temperatuur (hittestress), luchtvochtigheid en soortgelijke zaken te meten. Iedereen kan zich aansluiten bij de Meetup LoRa Community in Apeldoorn om onder andere gezamenlijk zelf sensoren te bouwen of kennis te verbreden. Er is ook data te vinden op Apeldoorn in Data. De gemeente kiest er via dit ‘Smart Geluid’ project voor om ook op het gebied van geluidsmetingen een bijdrage te leveren aan het verzamelen van data. De insteek is dat de gemeente de techniek en de data beschikbaar stelt aan de samenleving, zodat partijen uit de samenleving of (groepen) inwoners de gelegenheid krijgen er verder mee aan de slag te gaan en analyses uit te voeren.

Gemeente Apeldoorn Smart City

Wethouder Wim Willems: “Deze kastjes zijn klein, maar ze staan voor mij symbool voor wat groters. Ze staan voor technologische vooruitgang. Dat is geen doel op zich, maar wel een middel om op een slimme manier te werken aan een leefbare en duurzame stad. En één van de vele innovaties waar we in Apeldoorn aan werken onder de noemer Smart City.” Ook kiest de gemeente in deze heel bewust voor een faciliterende rol: “Deze sensoren staan voor mij óók symbool voor meer invloed voor onze inwoners op hun eigen leefomgeving. Want de data die deze sensoren gaan verzamelen zijn openbaar en door iedereen naar eigen inzicht te gebruiken. Dat vergroot de kennis over en betrokkenheid bij je eigen buurt, maar kan ook handvatten bieden om dingen aan te kaarten en het gesprek aan te gaan”.

Van start met 10 sensoren

Mede omdat het om een experiment gaat met een nieuw type sensor starten we met 10 sensoren. Die zijn als volgt verdeeld: 3 in de dorpen en 7 in de stad. Bij plaatsing van de sensoren in de dorpen is rekening gehouden met mogelijke vliegroutes vanaf Lelystad Airport. In de stad hebben we ervoor gekozen om in elk stadsdeel een sensor te plaatsen. Voor de globale positie is daarbij gekeken naar binnenstedelijk verkeer en posities in de buurt van snelwegen en het spoor. Bij de exacte locatiebepaling was verder van belang dat de sensor op minimaal 4,5 meter hoogte kon hangen. Voor de technische uitvoering van dit project is het Apeldoornse bedrijf JENG IoT verantwoordelijk.