Gemeente Apeldoorn mocht verkeersbesluit nemen voor parkeervoorziening Park Berg en Bos

Foto: ©Rechtspraak

Gemeente Apeldoorn mocht verkeersbesluit nemen voor parkeervoorziening Park Berg en Bos. Dat oordeelt de rechtbank.

Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting gerechtvaardigd

Volgens de rechtbank dient een (tijdelijke) afsluiting van de J.C. Wilslaan voor doorgaand verkeer de belangen van verkeersveiligheid en beperkt het verkeersbesluit overlast van parkerend en zoekend verkeer in omliggende wijken. Verder oordeelt de rechtbank dat de nadelige gevolgen voor de Wijkvereniging niet onevenredig zijn in verhouding tot de met verkeersbesluit te dienen doelen.

In beroep

De Apeldoornse Wijkvereniging Berg en Bos stelde beroep in tegen een verkeersbesluit van het college. Dit verkeersbesluit houdt in dat een deel van de J.C. Wilslaan wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer voor het creëren van een overloopparkeervoorziening voor de attracties in Park Berg en Bos op piekdagen. De afsluiting mag maximaal 25 keer (dagen) per jaar plaatsvinden tussen 1 april en 31 oktober van de jaren 2022 en 2023. De Wijkvereniging kon zich om meerdere redenen niet vinden in het verkeersbesluit.

College mocht verkeersbesluit nemen

De rechtbank oordeelt dat het college dit verkeersbesluit mocht nemen. De (tijdelijke) afsluiting van de J.C. Wilslaan voor doorgaand verkeer dient de belangen van verkeersveiligheid. Daarbij beperkt het verkeersbesluit zoveel mogelijk overlast van parkerend en zoekend verkeer in de omliggende wijken. Verder bewerkstelligen omleidingen de doorstroming van verkeer. Het belang van Park Berg en Bos (of Apenheul) is niet een belang dat het verkeersbesluit beoogt te beschermen. De nadelige gevolgen voor de Wijkvereniging van het verkeersbesluit – dat er (in mindere mate) nog steeds bezoekers zullen zijn die een gratis parkeerplek zullen zoeken in de wijk en dat er extra verkeer is in de wijken als gevolg van de omleidingen – zijn niet onevenredig in verhouding tot de met dat verkeersbesluit te dienen doelen.

Alternatieven

Het college keek naar alternatieven. De Willem III-kazerne biedt onvoldoende plek. Dan zal nog een 2e overlooplocatie gevonden moeten worden. Het college wees erop dat dit een te grote druk op de verkeersbegeleiding geeft en een kans op verkeerschaos. Ook de door de Wijkvereniging voorgestelde alternatieve oplossing dat Apenheul de internetverkoop van tickets afstemt op een maximum aantal parkeerplaatsen kan niet tot een andere conclusie leiden, nu het college geen invloed heeft op de kaartverkoop van Apenheul.

College blijft in gesprek

Dat de Apenheul er een belang bij heeft dat bezoekers veilig kunnen parkeren, omdat zij een belang hebben bij tevreden bezoekers en dat de gemeente Apeldoorn inkomsten ontvangt uit de parkeergelden betekent niet dat het college geen evenredige belangenafweging heeft gemaakt.

Het college blijft in gesprek met de Wijkvereniging om de uitvoering van het besluit in de praktijk te monitoren en zo nodig bij te sturen. Zo zet het college extra surveillance en verkeersregelaars in en geeft college aan dat de wegen de toename van de verkeersbewegingen goed kunnen verwerken.

Bovendien zal de inzet van het verkeersbesluit met name nodig zijn buiten de reguliere werkdagen, aangevuld met vakantieperiodes. Ook is het sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Samen met het maximum aantal keer dat gebruik wordt gemaakt van de J.C. Wilslaan als overloopparkeervoorziening en de tijdelijkheid van het besluit zijn de voor de Wijkvereniging nadelige gevolgen van het verkeersbesluit niet onevenredig in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen.

Belangen natuur

Met de belangen van de natuur is ook voldoende rekening gehouden door de quickscan flora en fauna die is uitgevoerd. Bij de beoordeling van het verkeersbesluit hoeft niet te worden beoordeeld of wordt voldaan aan de verplichtingen van de Wet natuurbescherming. De quickscan mocht zich dan ook beperken tot de J.C. Wilslaan zonder in te gaan op het gebied waar het verkeer intensiveert als gevolg van de omleidingen. Het college hoefde ook geen stikstofberekening te laten maken.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen