Apeldoornse kerken organiseren samen met Podium Gigant debatavonden

Foto: Google Street View

In samenwerking met Podium Gigant (Nieuwstraat 377) organiseren diverse kerken in Apeldoorn drie debatten over actuele maatschappelijke thema’s.

Debatavonden

De debatten worden op de maandagen 28 mei, 11 en 25 juni 2018 in de grote zaal van Gigant georganiseerd. De avonden beginnen om 20.00 uur. De toegangsprijs is voor volwassenen 9 euro en voor scholieren/studenten 5 euro. Een passepartout om alle avonden te bezoeken kost 24 euro. De toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.gigant.nl of aan de deur.

Apeldoornse kerken

Een van de initiatiefnemers is ds. Arjan Plaisier, voorganger van geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn. “We vinden het van belang dat er een open debat gevoerd wordt over thema’s die ons en onze maatschappij aangaan. Laat er ook in Apeldoorn meer debat komen. Als kerken zijn we erg gemotiveerd  om vanuit ons christelijk geloof te participeren in dit debat, in een open uitwisseling met andersdenkenden en andersgelovenden.”

25 mei 2018 – Debat in Gigant: Voltooid leven

Het thema ‘voltooid leven’ houdt niet alleen de politiek bezig. Iedereen heeft er wel een mening over. Moet een poeder waardoor je je leven kan beëindigen op bestelling beschikbaar zijn? In het debat gaat het vooral om de vraag hierachter: wat geeft ons leven waarde en zin en wanneer heeft het geen zin meer? Hoe kijk je aan tegen het leven en wat is de plaats voor zelfbeschikking, omgaan met grenzen, enzovoorts. Sprekers: Daniël Boomsma  (wetenschappelijk bureau D66) en Gerard den Hertog (em. prof. christelijke ethiek)

11 juni 2018 – Debat in Gigant: Is de mens zijn brein?

Stel we zijn alleen ons brein, hoe kijk je van daar uit tegen vrije wil, zin en onzin van het bestaan? Of stel omgekeerd: je gelooft in God en een vrije wil en je vindt dat de mens een ziel heeft, hoe kun je dan feiten uit de neurobiologie serieus nemen? Twee sprekers gaan hierover met elkaar in debat en vertellen ook welke ervaringen hebben geleid tot hun visie. Daarna is er debat met de zaal. Sprekers: Michel van Elk (ass. Prof. Erasmus Universiteit Rotterdam) en Leon de Bruin (ass. Prof. Radboud Universiteit Nijmegen)

25 juni 2018 – Debat in Gigant: Gelukzoekers en geluksvogels

Volgens recent onderzoek behoren Nederlanders tot de gelukkigste mensen van de wereld. Maar wat is geluk en hoe word je gelukkig? Hoe is het te verklaren dat mensen individueel gelukkig zeggen te zijn en er toch maatschappelijk zoveel onvrede is? Is de vraag naar geluk wel de goede vraag? Kan het ook een last worden (‘gij zult gelukkig zijn’)? Geeft geloof aanleiding om over geluk te spreken en wat betekent dat dan voor je doen en laten? Sprekers: Godsdienstpsycholoog Joke van Saane en anderen.