Energietransitie in Apeldoorn: grote doelen, veel gevolgen en samenwerking

Foto: Pixabay

Gemeente Apeldoorn wil voor 2050 energieneutraal zijn. Dat doel halen we niet vanzelf. We moeten zoveel mogelijk energie besparen, op grote schaal duurzame energie opwekken en de gebouwde omgeving op een andere manier verwarmen. Dit vraagt om grote inzet, van iedereen: de gemeente, inwoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Energietransitie: Grote stappen gezet in 2021

In de afgelopen weken hebben alle leden van de Cleantech Regio ‘ja’ gezegd tegen de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Hierin staat hoe de Cleantech Regio in 2030 meer duurzame energie kan opwekken.

‘Een geweldige stap in de goede richting’, zegt Renske Helmer-Englebert, burgemeester van Voorst en voorzitter van de stuurgroep RES hierover. ‘Ik denk dat veel inwoners in onze regio vóór het opwekken van duurzame energie zijn. Maar waar en hoe dat moet gebeuren, dat levert natuurlijk discussie op. Mensen maken zich zorgen om het landschap en hun gezondheid. En dat begrijpen wij. Het zijn zaken die in het vervolgproces extra aandacht krijgen. Mooi dat, in het besef dat er onzekerheden zijn, alle partijen de ambitie steunen.

In de komende jaren gaan we verder onderzoek doen en per gemeente de ambitie concreet maken. Zo bepalen we waar en hoe we die duurzame energie op een verantwoorde manier kunnen opwekken. Op een manier dat ook onze eigen inwoners er van profiteren. Want we streven naar projecten die voor minimaal 50% in eigendom zijn van onze inwoners.’

Energie besparen en duurzame energie opwekken

We gaan dus zoveel mogelijk energie besparen en duurzame energie opwekken. Ook gaan we woningen en gebouwen op een andere manier verwarmen en elektrisch koken. Nu gebruiken veel woningen en gebouwen nog aardgas. Dit is een fossiele brandstof, er komt CO₂ vrij als je het verbrandt en dat de voorraad op kan raken. De overstap naar duurzame warmte – de warmtetransitie – is dus nodig en belangrijk. Een stap hiervoor was het maken van een Transitievisie Warmte (TVW). Deze is door de gemeenteraad in december 2021 vastgesteld. De TVW vertelt hoe wij de overgang – de ‘transitie’ – naar duurzaam verwarmen in grote lijnen voor ons zien. Dit is geschreven met partners; de Woonmensen, Ons Huis, De Goede Woning, Mooiland, Veluwonen, Liander, energiecoöperatie deA en met inwoners.

We schetsen in vogelvlucht de route tot 2050. En we beschrijven hoe we de eerste 10 jaar al aan de slag gaan. Bijvoorbeeld met de Wijken van de Toekomst. Het is een grote opdracht en het biedt kansen. Zoals kans op extra banen, innovatie en mogelijkheden voor opleidingen. Het is een kans om het wonen en werken in onze buurten prettiger en comfortabeler te maken. We gaan voor elke buurt mogelijke oplossingen onderzoeken. De ene keer is dat een oplossing voor een woning, zoals een warmtepomp. De andere keer is het een oplossing voor de hele buurt, bijvoorbeeld een warmtenet. Voor nieuwbouw maken we aparte afspraken. Samen met onze partners maken we een uitvoeringsagenda.

Blik vooruit

We werken nu al aan een toekomst met duurzame energie en zijn er al veel mooie resultaten behaald. Samen met veel collega’s, partners in Apeldoorn en natuurlijk onze inwoners. En er is een nieuwe mijlpaal waar we mee bezig zijn: het programmaplan Energietransitie voor de periode 2023-2026. Hierin komen concrete projecten en acties om zo het doel energieneutraal te kunnen bereiken in 2050.

Bekijk de Transitievisie Warmte (TVW)

Bekijk de Energiemonitor

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen