Tijdelijke woningen voor ‘spoedzoekers’ in Apeldoorn

Voorbeeld van een flexibele woning
Voorbeeld van een flexibele woning
Foto: ©Canva/Maximaal Sales

Gemeente Apeldoorn en woningcorporatie Ons Huis gaan 30 flexibele, tijdelijke kleine wooneenheden voor ‘spoedzoekers’ realiseren in Haven Centrum. Een prettige en veilige plek om te wonen is voor iedereen belangrijk maar helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Spoedzoekers

Ook in Apeldoorn zijn er steeds meer ‘spoedzoekers’: mensen die met spoed een betaalbare woning nodig hebben. Zij hebben tijdelijk geen dak boven hun hoofd of dreigen dakloos te worden. Bijvoorbeeld door een scheiding. We willen ook deze Apeldoorners een thuis bieden. Daarom plaatsen gemeente Apeldoorn en woningcorporatie Ons Huis samen dertig kleine, flexibele, tijdelijke en betaalbare woningen in Haven Centrum. We noemen deze tijdelijke woningen ‘short stay’- wooneenheden.

Voor wie zijn deze woningen bestemd?

Deze wooneenheden zijn voor mensen die met spoed betaalbare woonruimte nodig hebben maar daar geen kans op maken. Dat kan verschillende redenen hebben. Ze staan bijvoorbeeld niet of te kort ingeschreven als woningzoekende. Of ze krijgen geen urgentie of vinden geen woonplek in een andere woonvorm. Het kan gaan om jongeren die niet (meer) thuis kunnen wonen. Of om mensen die door een scheiding snel woonruimte nodig hebben of om andere ‘spoedzoekers’. Een tijdelijke huurwoning geeft hun de kans om hun leven weer op orde te brengen. Daarna kunnen ze op zoek gaan naar een oplossing voor de lange termijn. Kandidaten worden aangedragen door organisaties die in contact staan met de mensen die dringend behoefte hebben aan woonruimte. De toewijzingsprocedure doen de gemeente en Ons huis gezamenlijk. Een commissie beoordeelt de kandidaten die worden voorgedragen door de genoemde organisaties (dat zijn het jongerenwerk van Stimenz, het sociaal Wijkteam en Dak- en Thuislozenzorg Apeldoorn). Verhuurder Ons Huis maakt duidelijke afspraken met de toekomstige huurders over het wonen en zorgt voor het beheer.

Waar komen de woningen?

Voor deze tijdelijke wooneenheden zochten we naar een plek die op korte termijn beschikbaar is. En in de buurt is van winkels en openbaar vervoer. Zo kwamen we uit bij de ontwikkellocatie van de gemeente binnen het projectgebied Haven Centrum. Het gaat om het terrein tussen Omnizorg en de oude Ambachtsschool. De flexibele woningen blijven daar ongeveer 15 jaar staan.

Wanneer worden de wooneenheden geplaatst?

Op de gekozen plek staan nu nog twee gebouwen van de gemeente Apeldoorn. De gemeente start binnenkort met de voorbereidingen voor de sloop van deze gebouwen. Daarna maken we het terrein geschikt voor bebouwing. De sloop zelf staat begin 2e kwartaal 2022 gepland. Het is de bedoeling om de tijdelijke woningen direct na de sloop te plaatsen. Ons Huis is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw. Naar verwachting krijgen de eerste bewoners rond de zomer van 2022 de sleutel van hun woning. Kijk op de webpagina Haven Centrum voor meer informatie over dit project en andere projecten in deze wijk.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen