Onderzoek naar wensen rond begraven

Foto: ©Canva/Maximaal Sales

Jaarlijks overlijden tussen de 1700 en 1800 Apeldoorners. Dit aantal neemt als gevolg van de vergrijzing toe.*

Wensen rond uitvaart

Voor de gemeente is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de keuzes en wensen van onze inwoners als het gaat om de uitvaart van henzelf of familieleden. “Wij hebben als gemeente de eervolle taak om ervoor te zorgen dat er voldoende begraaf- of crematiemogelijkheden zijn. We vinden het erg belangrijk dat we hier ook op een toekomstbestendige en waardige manier invulling aan geven”, vertelt wethouder Wim Willems. Om die reden hield de gemeente een enquête onder de leden van ons burgerpanel die 55 jaar of ouder zijn. In totaal hebben 674 van de 1600 (42%) ondervraagden meegedaan aan het onderzoek. Daarnaast heeft de gemeente ook andere partijen die betrokken zijn bij dit onderwerp geraadpleegd.

Ontwikkelingen

De enquête laat onder andere zien dat er veel belangstelling is voor natuurbegraven als nieuwe begraafvorm. Hierbij gaat het graf echt op in de natuur. In plaats van een grafsteen wordt dan bijvoorbeeld een houten schijf gebruikt. Vooral in de leeftijdsgroep 55 tot 74 jaar neemt de populariteit van natuurbegraven toe. De keuze voor natuurbegraven is een mix van gevoel, beleving en ook ‘ontzorging’ van nabestaanden. Andere ontwikkelingen zijn: de persoonlijke inkleuring aan een uitvaart, meer aandacht voor herinnering en een groei van het begraven volgens islamitische traditie. Ook zijn nieuwe uitvaartvormen in ontwikkeling, zoals resomeren. Resomeren, of ook wel ‘bio-cremeren’ genoemd, is een nieuwe vorm van lijkbezorging waarbij gebruik wordt gemaakt van water. Het betekent ‘oplossen in water’. Dit is nog niet wettelijk toegestaan.

Vijf stuks

Het overgrote deel van de begravingen vindt plaats op de vijf gemeentelijke begraafplaatsen (Heidehof, Soerenseweg, Wenum Wiesel, Uddel en Beekbergen). Daarnaast zijn er meerdere bijzondere (niet-gemeentelijke) begraafplaatsen en is op de grootste begraafplaats Heidehof het crematorium van Monuta gevestigd.

Om in te kunnen spelen op de behoeften is het nodig om te weten welke ontwikkelingen zich voordoen en wat dat betekent voor het beheer van de begraafplaatsen.

Natuurbegraven

De groeiende populariteit van natuurbegraven betekent dat hier meer ruimte voor nodig zal zijn. Het is nog onzeker hoe deze vorm doorgroeit en wat dat betekent voor de andere uitvaartvormen. Dat heeft de gemeente uitgewerkt in verschillende groeiscenario’s. We schatten in dat in 2040 het aantal natuurbegrafenissen kan uitgroeien naar 12 tot 16% van het totaal aantal uitvaarten. Voor de gemeentelijke begraafplaatsen verkent de gemeente de mogelijkheid om 2500 tot 3000 natuurbegraafplekken toe te voegen aan de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarnaast biedt de bijzondere begraafplaats Westerwolde (in Assel) de mogelijkheid voor vormen van natuurbegraven. Samen is de verwachting dat dat genoeg is voor de lokale behoefte.

Apeldoorn heeft een gunstige ligging voor natuurbegraafplaatsen. In andere regio’s is dat minder het geval. Er is daarom ook een groeiende belangstelling bij private grondeigenaren om een natuurbegraafplaats te ontwikkelen. Apeldoorn wil hier onder voorwaarden enige ruimte voor bieden en de ontwikkeling van één nieuwe, private natuurbegraafplaats toestaan met maximaal 800 plekken.

Islamitisch begraven

Vanwege de te verwachten groei van islamitisch begraven wil de gemeente met lokale islamitische organisaties onderzoeken hoe de gemeentelijke begraafplaatsen deze wijze van begraven zo goed mogelijk kunnen faciliteren.

Gedenken en herinneren

“Als gemeente willen we ruimte te bieden voor belangrijke processen als rouw, gedenken en herinneren.” vertelt wethouder Wim Willems. Daarom wordt er ook gekeken naar ideeën en initiatieven rond gedenken en herinneren. Zo is er een stichting die de haalbaarheid onderzoekt van aanleg van een herinneringsbos.

Ook heeft het college van burgermeester en wethouders de wens om mee te werken aan het eerherstel voor Ambonese KNIL-veteranen die in Apeldoorn begraven zijn, door de rechten (en daarmee kosten) van deze graven over te nemen. In Apeldoorn liggen 30 KNIL-veteranen begraven, waarvan 23 op de gemeentelijke begraafplaatsen.

De gemeenteraad besprak deze ontwikkelingen tijdens de raadsvergadering van 10 februari. Er was vooral veel steun voor het herdenkingsbos, waarbij plek wordt gemaakt om iemand nooit meer te vergeten.

* Kijkend naar ons totale inwoneraantal dan is wel al jarenlang sprake van een groeiende trend, door alle geboortes en de mensen die zich nieuw in onze gemeente vestigen. Afgelopen jaar ging de burgemeester op kraamvisite bij onze 165.000ste inwoner en per 1 januari 2022 telde onze gemeente 165.610 inwoners.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen