Belangrijke stap richting oprichting Warmtenetwerk Apeldoorn

Foto: Pixabay

De gemeente Apeldoorn zet een belangrijke stap in de realisatie van een duurzaam warmtenet in Apeldoorn. In samenwerking met het Gelders Warmte Infrabedrijf wordt Warmtenetwerk Apeldoorn opgericht. Dit lokale infrabedrijf zal verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het beheer van het warmtenet in Kerschoten en later ook in andere delen van Apeldoorn.

Van aardgas af

De aanleg van het warmtenet is een belangrijk onderdeel van het streven van de gemeente om van het aardgas af te gaan en zo de energietransitie in Apeldoorn te versnellen. Het doel is om in verschillende delen van de gemeente een duurzaam en betrouwbaar warmtenet te creëren dat bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot in Apeldoorn. De oprichting van Warmtenetwerk Apeldoorn door de gemeente en het Gelders Warmte Infrabedrijf is in lijn met de Wet collectieve warmtevoorziening, waarvan het wetsvoorstel na de zomer door de Tweede Kamer in behandeling wordt genomen.

Warmte-infrastructuur verplicht

In deze nieuwe wet staat dat de warmte-infrastructuur verplicht in publieke handen moet zijn. Door het oprichten van Warmtenetwerk Apeldoorn realiseren de gemeente en het Gelders Warmte Infrabedrijf dat in Apeldoorn en kan de gemeente de ontwikkeling van publieke warmtenetten actief sturen. Warmtenetwerk Apeldoorn zal de infrastructuur van het warmtenet aanleggen en beheren, en woningen op het warmtenet aansluiten.

Grote stap in de energietransitie

“Dit is een grote stap vooruit voor Apeldoorn in onze missie om een duurzamere gemeente te worden”, zegt Danny Huizer, wethouder Duurzaamheid. “Met Warmtenetwerk Apeldoorn leggen we het fundament om een betrouwbaar en duurzaam publiek warmtenet in Apeldoorn te realiseren. We kijken uit naar de toekomstige uitrol in verschillende wijken.”

Het Gelders Warmte Infrabedrijf werkt met Firan, gemeenten en andere partners in de warmtetransitie, zoals woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en energiecoöperaties, nauw samen aan publieke warmtenetten. Een publieke warmte-infrastructuur zorgt voor duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Oprichting Warmtenet Apeldoorn: zodra de buizen de grond ingaan

In overeenstemming met de Gemeentewet zal het college de oprichting van Warmtenetwerk Apeldoorn voor wensen en bedenkingen voorleggen aan de raad. Met de terugkoppeling van de raad zal het college vervolgens besluiten om Warmtenetwerk Apeldoorn op te richten. De daadwerkelijke oprichting zal plaatsvinden op het moment dat de eerste concrete stappen, zoals het aanleggen van de buizen, gaan beginnen. Op deze manier wordt voorkomen dat het bedrijf al wordt opgericht voordat er daadwerkelijke werkzaamheden te verrichten zijn. Bovendien moet het besluit over de aanleg van het warmtenet in Kerschoten nog genomen worden. Zonder dit besluit kan Warmtenetwerk Apeldoorn voorlopig nog niet opgericht worden.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Apeldoorn Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Harderwijk Nieuws en Nunspeet Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op nieuwspagina op Facebook met meer dan 8500 volgers? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06–36454332.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen