Moet kinderboerderij Laag Buurlo blijven?

Oproep aan vertegenwoordigers van de Apeldoornse politiek.Uitnodiging voor een  hernieuwde en informatieve kennismaking  met kinderboerderij Laag Buurlo in de wijk Zevenhuizen. De ontmoeting vindt plaats op donderdag 13 februari 2014 van 15.00 uur tot 16.00 uur.

Geachte vertegenwoordigers van de Apeldoornse politiek,
Graag nodigen wij u uit voor een  hernieuwde en informatieve kennismaking  met kinderboerderij Laag Buurlo in de wijk Zevenhuizen. Deze ontmoeting vindt plaats op donderdag 13 februari 2014 van 15.00 uur tot 16.00 uur.
Reden voor deze uitnodiging is, dat de Actiegroep Behoud Apeldoornse Kinderboerderijen zich  ernstige zorgen maakt over de onzekere toekomst van kinderboerderij Laag Buurlo en wat dit betekent voor onze wijken. De Actiegroep Behoud Apeldoornse Kinderboerderijen wenst meer duidelijkheid en zekerheid over het voortbestaan van kinderboerderij Laag Buurlo. 
De Actiegroep Behoud Apeldoornse Kinderboerderijen is een samenwerkingsverband tussen de Wijkraad Zuidoost, Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek, Wijkraad Osseveld-Woudhuis, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) en ’s Heerenloo. 
Doel van de uitnodiging 
Graag laten wij aan u zien wat een geweldige plek de kinderboerderij is en aan welke behoeften de kinderboerderij tegemoet komt. Wij pleiten als actiegroep voor behoud van de kinderboerderijen en specifiek voor behoud van kinderboerderij Laag Buurlo.  
U krijgt van ons tekst en kleurrijke uitleg over de vele wijkgerichte faciliteiten die de kinderboerderij biedt, de noodzaak voor behoud van de kinderboerderij als ook een rondleiding over het terrein. Hierna keert u met nieuwe bagage terug naar uw partij en de politieke arena voor verder overleg over welke wegen er te bewandelen zijn voor behoud van de kinderboerderij.
Enige achtergrondinformatie
Kinderboerderij Laag Buurlo staat in de wijken Osseveld-Woudhuis en Zevenhuizen-Zuidbroek bekend als een fijne, gezellige, educatieve en recreatieve kinderboerderij, die dienst doet als ontmoetingsplek en speelplek voor jonge kinderen, ouderen, gehandicapten en hun begeleiding. Kinderboerderij Laag Buurlo wordt daarnaast goed gebruikt door de basisscholen uit onze wijken voor educatieve doeleinden van groepen 3 en 4. Laag Buurlo biedt brede en laagdrempelige educatie in een mens- en diervriendelijke veilige omgeving.
Bezuinigingen
Accres heeft vanuit de gemeente een bezuiniging opgelegd gekregen van € 100.000 per kinderboerderij. Kinderboerderij Laag Buurlo is daarop met voorstellen gekomen om aan deze bezuiniging het hoofd te kunnen bieden: verminderde openstelling  van 3 dagen  per week in het winterseizoen en 1 dag minder openstelling in de overige seizoenen. 
Hiermee zou de kinderboerderij minder personeelskosten maken en een deel van de bezuiniging (te weten € 15.000) kunnen opbrengen. Een tweede voorstel was om entree te vragen aan de bezoekers. Kinderboerderij Laag Buurlo is jaarlijks goed voor 190.000 bezoeken. De kinderboerderijen tezamen zijn goed voor 350.000 bezoekers per jaar.
Beide voorstellen zijn door de gemeente afgewezen. De kinderboerderij moet open blijven, ook op dagen dat er weinig publiek komt. De kinderboerderij mag tevens geen entree vragen om de drempel voor een bezoek zo laag mogelijk te houden. Vrijwillige donaties mogen wel, maar die kunnen nooit de gevraagde € 100.000 opbrengen.  Andere denkrichtingen of kaders werden niet gegeven. Deze hebben wij echter wél nodig van de gemeente. Anders doemt ons de vraag of de gemeente soms moedwillig de kinderboerderijen wenst te sluiten? Wat is hierin de gedachtegang?
Eigen initiatieven
Medewerkers van kinderboerderij Laag Buurlo hebben daarop de omliggende  wijkraden en partners (zoals de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) uitgenodigd om actief mee te denken over alternatieve wegen om toch aan de bezuiniging te kunnen voldoen.  Dit overleg heeft opgeleverd dat de Actiegroep Behoud Apeldoornse Kinderboerderijen is opgericht, gesteund met diverse geplande (sponsoring) acties vanuit het bedrijfsleven en de steun van vele inwoners van de omliggende wijken.
De kinderboerderij moet blijven! 
Zo kon elke bezoeker zich vanaf november 2013 als ‘Vriend’ laten registreren en een jaardonatie doen. Maar ook dieren kunnen worden gesponsord zodat hun voer en onderhoud zijn gegarandeerd. Nu leveren al deze goede initiatieven een hoop goodwill op, maar daarmee haalt kinderboerderij Laag Buurlo niet de beoogde € 100.000 bezuiniging.
Kinderboerderij Laag Buurlo is duidelijk van goede wil en onderneemt zelf initiatieven om  op een creatieve wijze geld in te zamelen zodat de kinderboerderij open kan blijven. Zij stellen voor, om d.m.v. fondsenwerving in het eerste jaar 10-15% van de bezuiniging neer te kunnen leggen.  Kinderboerderij Laag Buurlo heeft daarom nu uw hulp nodig. 
Uw steun en hulp gevraagd
De Actiegroep Behoud Apeldoornse Kinderboerderijen hoopt dan ook dat u de aangereikte hand wilt aannemen en ons kunt uitleggen wat de reden voor deze buitenproportionele bezuinigingsmaatregel is zonder het meegeven van de benodigde kaders. 
De bezuinigingsmaatregel van € 100.000 per kinderboerderij is niet redelijk, billijk, haalbaar of werkbaar voor kinderboerderij Laag Buurlo (en de andere kinderboerderijen). 
Gezien het belang dat hier voor onze wijken speelt, wil de Actiegroep ook Radio en TV Gelderland uitnodigen om van dit ‘bedrijfsbezoek’ een sprankelende reportage te maken. Ook zullen de wijkraden middels hun (social) media aandacht besteden aan dit bezoek en aan het vervolg hiervan in de nabije toekomst.
Actiegroep Behoud Apeldoornse Kinderboerderijen 
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek  
Wijkraad Zuidoost
Wijkraad Osseveld-Woudhuis
’s Heerenloo
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen