Onbegrip bij AGOVV-voorzitter over starre houding wijkraden

‘Wie heeft nou belang bij het weghalen van die tribunes?’

AGOVV-voorzitter Ton Peters reageert vol verbazing op een artikel in De Stentor van donderdag.  In het bewuste stuk bepleit de zogenaamde Werkgroep Asselsestraat e.o. vanwege beëindiging van de door de gemeente verstrekte tijdelijke bouwvergunningen nogmaals het verwijderen van tribunes en lichtmasten rond het hoofdveld van de Apeldoornse voetbalvereniging. “Ik zou weleens willen weten welke bewoner er nou persoonlijk belang bij heeft dat die dingen wegmoeten.”
 
Volgens de preses van de Blauwen maken de wijkverenigingen zich geheel ten onrechte zorgen. In tegenstelling tot beweringen van de verontruste bewoners, heeft AGOVV geen enkele intentie om grootschalige evenementen op sportpark Berg en Bos te organiseren. “Het is jammer dat die mensen niet bij ons informeren hoe het zit. Wij kunnen die angst zo wegnemen. Het zou logisch zijn om in gesprek te gaan met AGOVV, maar de wijkraden hebben bij de gemeente aangegeven dat ze niet met ons willen praten”, wijst Peters fijntjes op hoe de wijkvertegenwoordigers toenaderingspogingen nota bene zelf afwezen.
 
Peters vraagt zich af of de boze buurtbewoners wel goed beseffen wat de gevolgen kunnen zijn voor AGOVV wanneer de eis onverhoopt wordt ingewilligd door een rechter. “Ze zeggen wel dat ze niets tegen AGOVV hebben. Bekijk je echter de consequenties die het weghalen van de tribunes voor ons heeft, dan moeten ze wel wat tegen AGOVV hebben. Wanneer wij voor de kosten moeten opdraaien, dan zou dat tot het faillissement  van de club leiden. Als dat de bedoeling is van de wijkraad, dan horen wij dat graag. Ik kan me niet voorstellen dat iemand er bij gebaat is dat de club omvalt”, aldus de AGOVV-voorzitter.
 
Het uitgebreide interview met AGOVV-voorzitter Ton Peters kunt u begin volgende week lezen op www.apeldoorn.nieuws.nl.  ‘Zonder de hulp van onze geldschieter had AGOVV niet meer bestaan.’

vonkautobedrijf
Sponsor AGOVV

Reacties