Volleybalvereniging Alterno gaat bouwen

Vrijdag 7 maart heeft het bestuur de aanwezige leden tijdens een extra ALV op de hoogte gebracht van de voorgenomen nieuw bouw plannen. Na een uiteenzetting over de reden, de inhoud en de financiële onderbouwing is aan het eind van de vergadering het voorstel met unanieme stemmen aangenomen.

Bron: website volleybalvereniging Alterno Het bestuur is al ruim een jaar met de gemeente en vertegenwoordigers van het Edison college in gesprek over de accommodatie. Daar  deze als vereniging verhuurd wordt (via de gemeente) aan het Edison college voor het sport onderwijs van de school is de vereniging Alterno als verhuurder verantwoordelijk voor een goed onderhouden accommodatie die aan de geldende richtlijnen voldoet.
Na onderzoek door een adviesbureau bleek de hal niet op alle punten te voldoen. Zo dienden aanpassingen aan het ventilatiesysteem uitgevoerd te worden, is er geluidsoverlast als gevolg van lekken langs de vouwwand en is er te weinig bergruimte.
Samen met sponsor Witteveen architecten is daarop een plan ontwikkeld om extra ruimte te realiseren.
Thuiswedstrijd dames 1
De nieuwbouw zal bestaan uit een verdieping welke bovenop de huidige berging zal komen. Niet alleen komt er een verdieping bovenop, de bergingen op de begane grond zullen na de nieuwbouw vrijwel volledig voor gebruik van de school zijn. Deze ruimten gaan dan ook op slot en zijn alleen toegankelijk voor het Edison college.
Daarentegen krijgt de vereniging extra ruimte. Een deel hiervan zal gebruikt gaan worden voor opslag en een werkplaatsje (Fop’s hok), de rest zal verder ingericht dienen te worden. Wellicht dat hier een extra vergader ruimte annex business ruimte van gemaakt wordt. Naast de nieuwbouw zal ook de vouwwand vervangen gaan worden door een meer geluid dempend exemplaar.
In ruil voor de inspanning welke VV Alterno verricht voor het aanbieden van deze extra bergruimte heeft de gemeente laten weten de huurovereenkomst voor 20 jaar te gaan verlengen. Tevens zal in de nieuwe huurovereenkomst een financiële bijdrage in de nieuwbouw kosten verwerkt zitten. De eerste aanvraag is afgelopen week naar de welstandscommissie verzonden. Medio mei kan worden gestart met de bouw zodat deze aan het begin van het nieuwe seizoen casco kan worden opgeleverd. 
w6j8s9oxc2b03tf04i371wvx6-w300-h250-f-be

Reacties