Ton Peters weigert te denken aan doemscenario voor AGOVV

Bouwen aan een gezonde vereniging, niets afbreken

VERVOLG VAN WOENSDAG
De clubleiding van AGOVV wil bovenal bouwen aan een gezonde vereniging, niets afbreken. Het hoofd moeten bieden aan bestaande problemen kost al meer dan voldoende inspanningen, energie verspillen aan niet-bestaande problemen frustreert daarom behoorlijk. Ton Peters staat te boek als een man van de dialoog. De deur van de bestuurskamer staat voor iedereen open, zelfs voor ontevreden buren. Het kost de AGOVV-voorzitter oprecht moeite hun beweegredenen te doorgronden. Hij kan zich met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat de wijkraden in Apeldoorn-West aansturen op een Apeldoornse variant van de Wageningse Berg. “Wij zijn het lijdend voorwerp.”
Thuis in Zutphen heeft Peters zich meermaals afgevraagd wat bepaalde elementen in de wijkraden bezielt. In het meest ongunstige scenario kan de onverzadigbare ‘ijver’ van een handjevol dwarsliggers zelfs het voortbestaan van AGOVV in gevaar brengen, beklemtoont hij. Wanneer de verenigingskas moet worden aangesproken voor het verwijderen van de tribunes, zoals de eis luidt, zou dat desastreuze gevolgen hebben. 
“Dat zou dan leiden tot een faillissement van de club. Dan breek je de hele club af. Als dát de bedoeling is van de wijkraad, dan horen we dat graag. Ik kan me niet voorstellen dat de wijk daar baat bij heeft. Niemand heeft er toch zeker belang bij dat AGOVV omvalt”, waarschuwt Peters in zo’n geval nadrukkelijk voor ‘Wageningse Berg’-toestanden in Berg en Bos: een verpauperend sportpark met alle bijbehorende overlast voor de buurtbewoners. 
Ton Peters heeft ondertussen zijn portie wel gehad. Met zijn trouwe medestanders kreeg hij heel wat voor de kiezen. Gekissebis over de invulling van bestemmingsplannen,  het aflossen van schulden, het verwijderen van boktorren uit de monumentale hoofdtribune of het vechten tegen windmolens en onzichtbare vijanden… Niet voor niets roemde sportwethouder Johan Kruithof bij de verlate receptie ter gelegenheid van AGOVV’s 100-jarige bestaan de nimmer aflatende inzet waarmee de Zutphenaar voor AGOVV door het vuur gaat. Nu de zaak weer redelijk op de rit staat acht Peters de tijd rijp om de vlam over te dragen aan een ander.
“Ik heb er de afgelopen jaren heel veel energie ingestoken. Er komt nu een nieuwe fase. Ik heb aangekondigd dat ik op 15 mei het stokje overgeef aan iemand die de opbouw van de club verder in goede banen moet leiden. Ik ben best bereid een aantal functies te blijven bekleden, maar dat hangt een beetje af van de koers die ze willen gaan volgen”, verklaart Peters en wijst op de noodzaak van het verder optuigen van de organisatie in de nabije toekomst. “Mijn visie is dat je vanaf de onderkant van de piramide moet gaan bouwen. Het huidige ledenaantal moet minimaal verdubbeld worden. Pas met 800 leden blijf je levensvatbaar, zoals onderzoek aangetoond heeft. Daarnaast moet er alles aan gedaan worden het sportpark op een gezonde manier op te knappen en te exploiteren, desnoods samen met een andere vereniging. En qua begroting moeten we ervoor zorgen om niet meer uit de pas te lopen. Anders moet je wéér opnieuw gaan beginnen en zijn onze inspanningen allemaal voor niks geweest.”

Reacties