Radboud Universiteit organiseert cursus voor nieuwe gemeenteraadsleden

Speciaal voor nieuwe gemeenteraadsleden verzorgt de Radboud Universiteit in de maanden april en mei op drie locaties de cursus ‘Raadslid in de gemeente’. 

In één dag worden de deelnemers geïnformeerd over de grondbeginselen en verantwoordingsmechanismen binnen de gemeente, zodat zij een goede start kunnen maken als raadslid. De cursussen worden georganiseerd in Apeldoorn 
(4 april), Nijmegen (11 april) en Tilburg (9 mei). 
Geschreven en ongeschreven regels
Eenmaal gekozen maken raadsleden deel uit van een organisatie met bijzondere bevoegdheden, een eigen werkwijze, geschreven en ongeschreven regels. In welke traditie stapt het raadslid? Hoe functioneert de gemeenteraad? Welke regels bepalen de verhouding tussen gemeenteraad en het Rijk? Welke rechtspositie heeft een raadslid? Hoe zit het nu precies met integriteit en belangenverstrengeling?
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: de verhouding van de gemeente tot andere overheden, de bevoegdheden van de ambten en hun onderlinge verhouding, de rechtspositie van het raadslid, en gemeentefinanciën. 
Behalve voor gemeenteraadsleden is de cursus ook geschikt voor commissieleden en fractiemedewerkers.  Docenten zijn mr. Hansko Broeksteeg, mr. Derk Bunschoten en mw. mr. Rian de Jong, allen werkzaam als universitair hoofddocent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Kosten 
Vanwege het maatschappelijke karakter van deze cursusdagen wordt de cursusprijs zo laag mogelijk gehouden. Deelnemers betalen € 125 voor de gehele dag, incl. koffie/thee en lunch. Tevens ontvangen zij het boek ‘Raadsleden Info 2014’ van Reed Business Education, 192 pagina’s, winkelwaarde € 34,50.
Informatie  en aanmelden: www.ru.nl/rechten/raadsleden

Reacties