Dossier statiegeld stapelt op door brief Mansveld Tomra maakt klacht openbaar

Tomra maakt klacht aan Wageningen UR openbaar

Onderwerp: Dossier statiegeld stapelt op door brief Mansveld: Tomra maakt klacht aan Wageningen UR openbaar
Apeldoorn, 12 april 2014. Flessenautomatenleverancier Tomra maakt de eerder vandaag officieel ingediende klacht bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Wageningen Universiteit (WUR) openbaar. Reden hiervoor is de brief die staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld gisteren aan de Tweede Kamer verstuurde naar aanleiding van de vorige week opgelaaide kostendiscussie over het statiegeldsysteem.
Door de brief van de staatssecretaris voelt Tomra zich genoodzaakt de ingediende klacht bij de WUR wegens schending van de wetenschappelijke integriteit openbaar te maken. De staatssecretaris houdt vast aan het eerder genomen besluit om het statiegeld per 1 januari 2015, onder voorwaarden, vrij te geven. De basis hiervoor was echter de kostenberekening van de WUR die onjuist bleek. In haar brief stelt de staatssecretaris: “De claim van onder andere Tomra dat uw Kamer destijds niet goed geïnformeerd is met het WUR-rapport is onjuist. Het is niet bekend welke conclusies de juiste zijn. Maar belangrijker is dat WUR destijds als wetenschappelijk instituut op basis van openbare, verifieerbare bronnen op transparante wijze een onderbouwing heeft gegeven, met peer-review plus een schets van de wetenschappelijke context”. 
Tomra vraagt alle betrokken partijen kennis te nemen van de inhoud van de klacht die zij samen met milieubewegingen, verenigd in Recycling Netwerk, en Stichting Ons Statiegeld vandaag bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de WUR heeft neergelegd. “Wij achten dat alle vijf de principes van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening zijn geschonden in de rapporten van de WUR. Gezien de 800 banen die met het besluit gemoeid zijn, zien wij ons genoodzaakt te tonen wat de inhoudelijke kritiek is. Die spreekt namelijk voor zich. Het kostenargument waarmee afschaffing van statiegeld is ingezet deugt niet”, betoogt operationeel directeur René Hissink. “Uit respect voor de opstellers zijn hun namen uit de openbare versie verwijderd”, vervolgt hij.
Voormalig staatssecretaris Atsma legde in een algemeen overleg op 7 maart 2012 de basis voor afschaffing van statiegeld op grond van de door WUR berekende kosten: “Ik heb al gezegd dat het statiegeldsysteem peper- en peperduur is. Dat meen ik en de cijfers onderstrepen dat. Het gaat om 6 cent tegenover 1,5 cent.” In de gister gepubliceerde brief bevestigt de huidige staatssecretaris Mansveld dat de Tweede Kamer op basis van deze debatten en de hier aangeleverde informatie heeft besloten haar expliciete steun uit te spreken aan de raamovereenkomst. “We hopen dat staatssecretaris Mansveld kennis neemt van de klacht en deze meeneemt in haar definitieve besluit”, aldus Hissink.
Bezoek ons op de facebookpagina klik hier
In het experiment, dat is vastgelegd op camera, is duidelijk te zien wat het effect van een financiële prikkel op zwerfafval is. Argeloze voorbijgangers werden geconfronteerd met een berg blikjes en flesjes zonder statiegeld, voorzien van een bord ‘gratis meenemen’. De berg afval leverde verbaasde blikken op, maar niemand voelde zich geroepen iets op te rapen. Vervolgens werd de berg vervangen door plastic flessen mét statiegeld. In korte tijd was het plein leeg.
Facebook-actie
Het filmpje is onderdeel van de actie ‘Statiegeld moet blijven’, waarbij mensen zich kunnen uitspreken voor behoud van statiegeld door de gelijknamige pagina op Facebook te liken. Bij 50.000 likes wordt de pagina bij wijze van petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. “Het doel is vooral een signaal afgeven richting politieke partijen die het statiegeld willen afschaffen”, verduidelijken de initiatiefnemers van de sympathieke actie. De landelijke fracties van politieke partijen GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren scharen zich achter deze actie.
Steun van milieuorganisaties
De actie krijgt veel bijval. Vooral verschillende maatschappelijke initiatieven, milieuorganisaties, goede doelen en een aantal BN’ers tonen zich betrokken door er op de actiedag aandacht aan te schenken via hun diverse social mediakanalen. Enkele ondersteunende partijen van de actie zijn Recycling Netwerk, Plastic Soup Foundation, Stichting de Noordzee en Zero Plastic Week.
Mogelijke afschaffing statiegeld
Reden voor de actie is de dreigende afschaf van de vergoeding die men krijgt voor het inleveren van plastic flessen per 1 januari 2015. Recentelijk werden er diverse tegenstrijdige kostenstudies gepubliceerd. Volgens het laatste onderzoek, uitgevoerd door CE Delft, zou statiegeld juist goedkoper zijn dan het alternatief. Waarom het systeem – dat zich door de jaren heen heeft bewezen als zeer effectief – er is, blijft echter onderbelicht in alle discussies over kosten, raamovereenkomsten en doelstellingen. “Met deze actie ontstaat er hopelijk meer ruimte voor discussie over dit aspect”, aldus ‘Statiegeld moet blijven!’.

De pagina en het filmpje zijn te vinden: www.facebook.com/statiegeldmoetblijven
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Druk op de “Vind ik leuk“-button. Liever via Twitter? Druk op de “Follow”-button. Klik HIER 

Reacties