Buurtclub SV Orderbos wil af van grijze muizen-imago

Nieuwe trainer moet zorgen voor “nieuw” elan

Copyright Rob Kruitbosch zowel artikel als foto
Door Rob Kruitbosch
Puur naar de cijfers gekeken gaat het seizoen 2013-2014 niet bepaald de boeken in als het meest succesvolle in de nog jonge clubhistorie. Van alle standaardelftallen van voetbalclubs uit de gemeente Apeldoorn hield SV Orderbos enkel het Hoenderlose Beatrix onder zich. De bescheiden tiende plaats in de eindrangschikking van de vijfde klasse H weerhoudt de beleidsbepalers van de buurtclub uit Apeldoorn-West er desondanks niet van vol ambitie en optimisme vooruit te kijken. Met de komst van Ben Kanselaar als hoofdtrainer rekent de clubleiding op nieuwe sportieve impulsen. Bestuurslid Berry Fennebeumer legt de lat hoog: “Wij vinden dat Orderbos geen vijfdeklasser is.” 
Vrijdagavond rond half acht. Terwijl buiten tientallen 45+ers van verschillende verenigingen als jonge veulens over het veld dartelen, hebben zich binnen in de ruime bestuurskamer van het clubgebouw enkele kopstukken van SV Orderbos verzameld om de plannen van de club toe te lichten. Volgens Berry Fennebeumer, Erik Peters, Joop Westrik en Evert van Asselt is het zeker niet ondenkbeeldig dat de hoofdmacht oude (B en O-)tijden laat herleven.  Ben Kanselaar, die een twintigtal minuten later ook aanschuift, kan dat slechts beamen. De opvolger van Stephan Panman moet zorgen voor het nieuwe elan waarmee de zondagvijfdeklasser na de zomer voor de dag wil komen. “Het wordt tijd dat Orderbos weer op de kaart gezet wordt. Volgend seizoen gaat dat zeker gebeuren”, spreekt de toekomstige hoofdtrainer klare taal.
Het beeld dat binnen Apeldoorn van hun club bestaat stemt volgens de aanwezigen niet geheel overeen met de werkelijkheid. De vereniging moet hoognodig af van het grijze muizen-imago dat ze met zich meedraagt, meent oud-doelman Joop Westrik. Het berust op een misvatting dat er bij SV Orderbos slechts voor spek en bonen achter het ronde leer wordt aangehold sinds B en O, OBV en PTT in 2002 fuseerden. De sportvereniging koestert inderdaad haar familiaire karakter en de prestaties in de ‘derde helft’. Máár, zo betoogt Berry Fennebeumer: de buurtclub heeft ook wel degelijk sportieve ambities. Bij de jongste jeugd bestaan weliswaar plannen voor een samenwerking met AGOVV, het bestuurslid technische zaken acht het blauwzwarte vlaggenschip vooralsnog prima in staat om in de nabije toekomst geheel zelfstandig de vijfde klasse te ontstijgen. 
“Wij zouden een stabiele vierdeklasser kunnen zijn”, meent Fennebeumer. Klein maar fijn, maar zeer zeker levensvatbaar. Qua accommodatie en organisatie kan menigeen een voorbeeld nemen aan zijn club, oordeelt  het bestuurslid. Hij gelooft dat SV Orderbos aan alle voorwaarden voldoet  om op sportief vlak een stap omhoog  te zetten “Voor een vijfdeklasser is het helemaal af, ons complex is zelfs derde- of tweede klasse-waardig.” SV Orderbos heeft bovendien haar huishoudboekje keurig op orde, rekent Fennebeumer voor. “Wij zijn een 100 procent financieel gezonde club.” 
MORGEN MEER: ‘Ons eerste elftal moet meespelen om de prijzen.’