Toespraak Zijne Majesteit der Koning i.v.m. het bezoek van Z.D.H. Prins Albert II van Monaco op Paleis het Loo

Vandaag 3 juni toespraak Zijne Majesteit der Koning

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van het officiële bezoek van Z.D.H. Prins Albert II van Monaco, Apeldoorn 
Graag heet ik U van harte welkom op Paleis Het Loo. Het Paleis dat de komende maanden onderdak biedt aan een veelzijdige tentoonstelling over Prinses Gracia.
Het leven van Uw moeder spreekt nog steeds tot de verbeelding van veel mensen in ons land, Doorluchtige Hoogheid. We zijn daarom zeer verheugd dat U naar Nederland bent gekomen om de tentoonstelling te openen. Een bevestiging van de goede betrekkingen tussen onze landen en van de hartelijke band die er al zo lang is tussen onze families.
Prinses Charlène is vandaag niet in ons midden. De reden daarvoor is bijzonder vreugdevol. Ik hoop dat U haar onze beste wensen wilt overbrengen!
In ons land vieren wij momenteel 200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden. Twee eeuwen lijkt een lange tijd. Maar het is relatief kort vergeleken bij de meer dan zevenhonderd jaar dat de Grimaldi’s regeren over de erfmonarchie Monaco.
Bijna niemand weet dat een van Uw voorvaderen – admiraal Rainier Grimaldi – in 1304 meestreed aan de zijde van de Hollanders, bij de bescherming van Zeeland tegen de Vlamingen. Ook toen voelde Uw familie dus al betrokkenheid bij de Lage Landen…
Monaco is een bijzonder land. Klein in oppervlakte, maar groot in uitstraling en allure. Elk jaar genieten miljoenen bezoekers – onder wie veel Nederlanders – van de bijzondere atmosfeer. Monaco is al generaties lang ‘à la mode’. En dat is een bijzondere prestatie in een wereld waarin de concurrentie tussen internationale hot spots steeds heviger wordt.
Als iets onze landen verbindt, dan is het de band met de zee. We zijn beide maritieme naties,  voortdurend in dialoog met de stem van het water.
Ongeveer twintig procent van de huidige landoppervlakte van Nederland is op het water veroverd. Ook Monaco is in de loop der jaren groter geworden door landaanwinning. Net als Nederland ongeveer twintig procent!
Het is interessant dat U dit bezoek aangrijpt om U nader te oriënteren op de Nederlandse kennis en kunde in de waterbouw. Ons uitgangspunt is: bouwen met de natuur. Ook in Uw land wordt het belangrijk gevonden optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van natuurlijke systemen.
Er liggen goede kansen om de samenwerking tussen onze beide landen op dit vlak uit te breiden. Ik hoop dat U tijdens dit bezoek nieuwe inspiratie opdoet.
Ik heb respect voor Uw inzet om economische ontwikkeling te combineren met bescherming van essentiële natuurwaarden. Uw warme persoonlijke belangstelling voor een gezond marien milieu en voor duurzame oplossingen is alom bekend. De Fondation Prince Albert II is een drijvende kracht achter waardevolle initiatieven over de hele wereld. Dat bewijst dat ook een klein land een rol van betekenis kan spelen op het wereldtoneel.
De passie die ons wellicht het sterkst verbindt, is de liefde voor de sport. Sport verbroedert, zo hebben wij ervaren tijdens de lange jaren dat wij samen lid waren van het IOC. Het feit dat ik sinds september vorig jaar erelid ben, zal daar niets aan veranderen.
Uw bezoek aan Nederland verheugt ons zeer.
Ik wil U daarom vragen het glas met mij te heffen.
Op de gezondheid van Prinses Charlène en van U.
Op de toekomst van het Huis Grimaldi.
En op de diepgewortelde vriendschap en de samenwerking tussen Monaco en Nederland!
autoruit-stuk
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Druk op de “Vind ik leuk“-button. Liever via Twitter? Druk op de “Follow”-button. Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties