Samenwerking Politie GGZ en Ambulance in convenant vastgelegd.

Op donderdag 11 september hebben 12 partijen (politie, OM, ambulancezorg en ggz-partijen Oost-Nederland) bij GGNet in Apeldoorn een handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant. In dit convenant, een uitvloeisel van het landelijke convenant tussen GGZ en politie, hebben de betrokken partijen in Oost-Nederland de landelijke kaders vertaald naar concrete samenwerkingsafspraken. Met als doel om, in acute situaties, de opvang, zorg en begeleiding van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen te verbeteren en de veiligheid voor medewerkers, patiënten en hun omgeving te verhogen

Mensen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblemen willen zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Dat gaat meestal goed. Maar niet altijd. Er kunnen problemen ontstaan waarbij bijvoorbeeld de politie betrokken wordt. Om de zorg, de opvang en de veiligheid voor deze mensen en hun omgeving zo goed mogelijk te regelen, is het belangrijk dat alle betrokken organisaties optimaal samenwerken. Bovendien moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat het hen, door onder andere stijgende intolerantie, onmogelijk wordt gemaakt terug te keren in de maatschappij. Iedere organisatie vervult daarin een belangrijke, unieke rol. Met het tekenen van dit convenant onderstrepen de betrokken partijen dat zij een actief samenwerkingsverband aangaan.
De 12 partijen partijen zijn Politie Eenheid Oost-Nederland, GGz Centraal, GGNet, Dimence Groep, Mediant, Pro Persona, Witte Kruis, RAV IJsselland, RAV Ambulance Oost, RAV Ambulancezorg Gelderland Midden, RAV Ambulancezorg Gelderland Zuid, Openbaar Ministerie Oost-Nederland.
Bron: ggzconnect.nl 
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Druk op de “Vind ik leuk“-button. Liever via Twitter? Druk op de “Follow”-button. Klik HIER