Heilig geloof: Koester de tegenkracht

Heeft heilig geloof een meervoud? Je zou denken van niet. Want als er een meervoudsvorm is, lijkt dat de kracht van de enkelvoudige belijdenis te ondermijnen. Toch kom ik tot deze conclusie. In de loop der jaren heb ik er namelijk drie verinnerlijkt. 

Reacties