STARTERSPROJECT LIEREN GAAT DEFINITIEF NIET DOOR

LOENEN – Sprengenland Wonen trekt de stekker uit de plannen voor starterswoningen in Lieren. In de negen jaar dat er over nieuwbouw voor starters wordt gesproken, is er nog steeds niets van de grond gekomen. Sprengenland Wonen maakt nu bekend definitief de plannen te beëindigen. Redenen zijn het financiële risico en de nieuwe regelgeving.

Het project Beekvallei in Lieren zou 46 woningen op moeten leveren in de vrije en sociale sector. Het project is een initiatief van startersvereniging Betaalbaar Wonen en Bouwen in Beekbergen en Lieren. Via collectief particulier opdrachtgeverschap zouden jongeren zelf hun woning kunnen laten bouwen en zo in het dorp blijven wonen. In Lieren is een groot gebrek aan starterswoningen, waardoor de jeugd massaal vertrekt.
Sprengenland Wonen heeft lange tijd intensief overlegd met de initiatiefnemers en betrokken partijen om het plan van de grond te krijgen. De politiek van de gemeente Apeldoorn stond achter het plan en vroeg onlangs om duidelijkheid. Het duurde de partijen te lang voor er iets gebeurde. ‘De gemeenteraad heeft in de achterliggende jaren verschillende keren unaniem aangegeven achter dit project te staan en ook zorgen te hebben over de trage voortgang van het project. Daar zou haast mee worden gemaakt. Toch is het nog niet van de grond gekomen’, lieten de fracties weten in schriftelijke vragen aan het college. lees verder bij de regiobode

Reacties