Prehistorische vondsten in de Vogelbuurt

Prehistorische vondsten in de Vogelbuurt

Tijdens een archeologisch onderzoek in de Vogelbuurt zijn laatprehistorische nederzettingssporen aangetroffen. De sporen zijn gevonden in de tuinen van de Spreeuwenweg. Daar worden nieuwe woningen gebouwd. Vergelijkbare sporen zijn eerder ook aangetroffen op het Transformatorhof. Die behoorden tot een nederzetting uit de Late Bronstijd (1000 voor Christus). De nu gevonden sporen lijken iets jonger te zijn en uit de Vroege tot Midden IJzertijd te stammen (ongeveer 600 voor Christus).

Vondsten prima intact

Het is heel goed mogelijk dat het wel om dezelfde prehistorische nederzetting gaat, maar dat deze in de loop der eeuwen meer richting het zuidwesten is verplaatst. Ondanks de woningen die er in de 20e eeuw op gebouwd zijn, is het archeologisch niveau nog prima intact. Dat komt omdat op deze plek vanaf de Late Middeleeuwen intensief geakkerd is. De bodem is daarbij continu bemest en opgehoogd met vruchtbaardere grond. Deze grond heeft als beschermlaag gediend voor de oudere bewoning die eronder zat.

Stukje geschiedenis duidelijk

De vindplaatsen onder de Wormense Enk betekenen weer een nieuw puzzelstukje in de geschiedschrijving van Apeldoorn. We weten dat de mensen die hier toen woonden leefden van de akkerbouw en veeteelt en dat een deel begraven werd in grafheuvels. Maar we hebben nog niet goed grip op de locaties waar deze mensen woonden. De vondst van een nieuwe nederzetting uit de Late Prehistorie kan daar hopelijk meer licht op werpen.

Meer archeologisch onderzoek

Op dit moment worden de huidige huizen voorzichtig gesloopt, daarna kan het archeologisch onderzoek verder gaan. De bedoeling is dat in februari de opgraving zal plaatsvinden.

Reacties