Andere levensstijl ‘must’ voor beter milieu

Andere levensstijl ‘must’ voor beter milieu

Fijnstof en geluidhinder zorgen voor vele duizenden doden.
Foto: npo.nl

In Europa is de kwaliteit van de lucht en het water de laatste jaren verbeterd, er is minder vervuiling, en er wordt meer gerecycleerd dan vroeger. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel. Dat blijkt uit het vijfjaarlijkse milieurapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Jaarlijks sterven er nog honderdduizenden mensen vroegtijdig door de slechte luchtkwaliteit.

Het Europese milieu- en klimaatbeleid begint langzamerhand zijn vruchten af te werpen. Toch is Europa nog ver van het ambitieuze doel dat in het Zevende Milieuactieprogramma is gesteld voor 2050, zoals afgesproken in 2013.

De Europese Unie zal een radicaal nieuw beleid moeten voeren. “En we moeten nu beginnen”, zegt de Belg Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EEA. “Ingrijpende veranderingen in technologie, beleid en levensstijl zijn nodig om op lange termijn de groene doelen te bereiken.”

Fijnstof

Luchtvervuiling en geluidhinder hebben nog steeds ernstige gevolgen voor de gezondheid in stedelijke gebieden. In 2011 werden ongeveer 430.000 vroegtijdige sterfgevallen toegeschreven aan fijnstof en de blootstelling aan geluidhinder is elk jaar medeveroorzaker is van ten minste 10.000 gevallen van vroegtijdig overlijden door hartziekten, zo staat in het rapport.

De voorziene verbeteringen van de luchtkwaliteit zijn volgens het rapport waarschijnlijk onvoldoende om aanhoudende schade te voorkomen.

Ook vormen problemen zoals verlies van biodiversiteit en klimaatverandering een onverminderd grote bedreiging, klinkt het verder.

Bruyninckx: “Uit ons onderzoek blijkt dat het Europees beleid een passend antwoord heeft gegeven op een groot aantal milieuvraagstukken. Maar het laat ook zien dat we nog altijd schade toebrengen aan de natuurlijke systemen waarop onze welvaart berust. Het is een enorme opgave om binnen de grenzen van onze planeet te leven, maar het streven op zich biedt al geweldige voordelen.”

Duurzaam

“Als we Europa’s innovatiepotentieel ten volle benutten, kunnen we echt duurzaam worden. We zouden dan wetenschappelijk en technologisch grensverleggend bezig zijn, nieuwe industrieën creëren en een gezondere samenleving tot stand brengen.” (Standaard)

Reacties