Dabrowski; De psychologie van de persoon in ontwikkeling

HB-Café Arnhem: Dabrowski; De psychologie van de persoon in ontwikkeling.

De HB-Café’s worden georganiseerd door de vrijwilligers van het IHBV. Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) is een kennis-, project- en netwerkorganisatie,
die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren.

Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten.

De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Café’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.
Dabrowski; De psychologie van de persoon in ontwikkeling
Het HB-Café Arnhem is dit keer wederom gewijd aan de theorie van de Positieve Desintegratie van Dabrowski, maar ditmaal vanuit een andere invalshoek. Niet de theorie zelf staat centraal, maar de toepassing ervan. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. De inleiders zullen hierop ingaan vanuit hun eigen beleving en ervaringen.
Het HB-Café in Arnhem zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart 2015. Locatie: Coehoorn Centraal, Arnhem. Op 20 maart aanstaande gaan de deuren van het HB-café om 18.30 open. Het inhoudelijke deel duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Tot 23.00 uur kan men dan (eventueel onder het genot van een drankje) met elkaar napraten. Entree € 17,50 incl. 2 consumpties.
Parkeren kan in de parkeergarage onder het CS van Arnhem. Coehoorn Centraal is ca. 3 minuten lopen vanaf het CS.
Sprekers: Lotte van Lith (http://www.lottevanlith.nl/) en Bob Peeters

Aanmelden doe je door ruim vóór het HB-Café het entreebedrag over te maken op bankrekening NL15 RABO 0121 2870 33 ten name van het IHBV te Delft, onder vermelding van je naam, e-mailadres (gebruik ‘()’ indien ‘@’ niet geaccepteerd wordt) én ‘Arnhem 20 maart 2015’. Zodra het IHBV de betaling heeft ontvangen, is de inschrijving voltooid. Je ontvangt hier verder geen bevestiging van.

Reacties