Kunnen Veluwse watermolens groene stroom gaan leveren?

Veluwe- Is er een reële kans dat waterkracht weer een rol gaat spelen in de opwekking van groene stroom op de Veluwe? Die vraag gaat Beerd Volkers 25 maart proberen te beantwoorden  op de jaarvergadering van de Bekenstichting. Geïnteresseerden en  meedenkers zijn welkom om naar het resultaat van zijn onderzoek te luisteren en erover van gedachten te wisselen.

Beerd Volkers is eigenaar van de Molen van Heerde en de bijbehorende beek. Zijn wens is om deze watermolen weer in oude glorie te herstellen. Bij de zoektocht naar de mogelijkheden tot het herstel van het waterrad van zijn molen komt Beerd Volkers tot een verrassende ontdekking. De bijna verloren gegane techniek van de watermolens blijkt in Europa namelijk bezig aan een come-back. Niet om graan te malen maar om groene stroom op te wekken. Het onderzoek van Volkers wijst uit dat in Duitsland al 25.000 geschikte locaties  in kaart zijn gebracht. Het oude waterrad heeft namelijk een aantal eigenschappen die het uitermate geschikt maken voor waterlopen met beperkte afvoer en geringe valhoogte. Kan er op de Veluwe ook sprake zijn van een comeback? Beerd Volkers hoopt die vraag positief te kunnen beantwoorden.

“Op ontdekkingstocht naar hoe een bovenslagrad in deze tijd ontworpen moet worden heb ik tal van interessante aanknopingspunten gevonden. Ik wil tijdens de presentatie  de leden en andere belangstellenden deelgenoot hiervan maken en ook stimuleren mee te doen, zowel technisch als met fondsenwerving om het te kunnen realiseren. Vaak wordt iets gepresenteerd als het klaar is, nu is er een presentatie van een proces dat nog loopt, startend in het verleden van deze molen in 1499 naar nu en de toekomst”, aldus moleneigenaar Volkers.

De jaarvergadering van de Bekenstichting wordt gehouden op donderdag 25 maart om acht uur in de Wenumse Watermolen in Wenum. Meer informatie over deze vergadering en de Bekenstichting bij mevr. Z. Hottinga, Tel  0578 631459/ email [email protected]

Reacties