Acties personeel Verian binnenkort

‘Ondanks veelvuldig overleg en acties van het personeel blijft de directie van Vérian doordrammen. In de zaak tegen V&D hebben we echter gezien dat een eenzijdig besluit om de lonen te verlagen niet mag,’ aldus Marian Beldsnijder van FNV Zorg & Welzijn.
De directie van Vérian wil het salaris van de thuiszorgmedewerker terugbrengen van gemiddeld 12,68 euro per uur naar 10,08 euro per uur. De zorgverleners lopen daardoor veel geld mis en kunnen vaak niet meer rondkomen. De afgelopen drie maanden hebben zij samen met de vakbond actie gevoerd en bezwaar aangetekend tegen het besluit. De directie stelde daarop dat de werkgelegenheid voor alle medewerkers in het geding komt als de bezwaren niet werden ingetrokken. De thuiszorgmedewerkers voelden zich onder druk gezet en vrezen dat – ook al gaan zij akkoord met de verlaging – zij alsnog ontslagen worden, omdat Vérian geen werkgarantie wil geven. Dit zou onder meer betekenen dat werknemers bij ontslag een lagere ww-uitkering ontvangen.

FNV Zorg & Welzijn heeft Vérian gevraagd inzicht te geven in de financiële positie van het bedrijf. Die is volgens Vérian de reden voor de drastische loonmaatregel. Ondanks meerdere verzoeken van de vakbond heeft Vérian echter om onbegrijpelijke redenen geen volledig beeld gegeven van de cijfers. FNV Zorg & Welzijn heeft inmiddels een financieel expert ingeschakeld om de bedrijfsgegevens die wel beschikbaar zijn te beoordelen. Ook heeft de vakbond met klem verzocht de overige gegevens te delen.

‘Dag van de Echte banen’
De FNV wil een eerlijke verdeling van geld en werk en Echte banen met genoeg zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen. De FNV roept iedereen, die het hier mee eens is, op om op 1 mei naar Amsterdam te komen. Voor een luid en duidelijk signaal op de ‘Dag van de Echte banen’. Met muziek, markt en mars voor Koopkracht en Echte banen.

Reacties

Cookieinstellingen