Minder gevaarlijke stoffen over spoor

Het college heeft samen met andere gemeenten aan het spoor tussen Amersfoort en Almelo de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld over de monitoring en handhaving van de aantallen. De gemeenten willen garanties dat de vervoerplafonds niet worden overschreden als vanaf volgend jaar door werkzaamheden aan de Betuweroute, omleidingsroutes gaan gelden.

Minder wagons

Op de lijn Amersfoort-Deventer mogen vanaf april 2015 nog maar 10 wagons met brandbaar gas (lpg) per jaar rijden en 400 met zeer brandbare vloeistof (benzine). Andere gevaarlijk stoffen mogen helemaal niet meer door Apeldoorn per trein worden vervoerd. In 2013 reden er bijvoorbeeld nog 1934 wagons met brandbaar gas door Apeldoorn. Dit betekent dat de risico’s afnemen. Door de werkzaamheden aan de Betuwelijn in Duitsland zullen er de komende jaren tijdelijk wel meer goederentreinen rijden via Apeldoorn.

Meer informatie

Voor meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen, kunt u zich richten tot het Kenniscentrum Infomil van Rijkswaterstaat viawww.infomil.nl (kijk onder Basisnet).

Reacties

Cookieinstellingen