Sneller met de bus over de Arnhemseweg in Apeldoorn

Sneller met de bus over de Arnhemseweg in Apeldoorn

De Arnhemseweg is een belangrijke verkeersader tussen Station Apeldoorn en het werkgebied in het zuiden van de stad, en tussen Apeldoorn en Arnhem. De verkeersregelinstallaties van zes kruispunten zijn aangepast waardoor de buslijnen 14, 43 en 91 er eerder en langer groen krijgen. De reistijd van deze buslijnen is hierdoor gemiddeld met 1 minuut verkort. Vooral in de spits kan dit ervoor zorgen dat reizigers zekerder zijn van hun treinaansluiting. En omdat bussen niet meer te laat op hun eindpunt aankomen, vertrekken de retourritten ook vaker op tijd.

Precieze tijdwinst

Om de tijdwinst vast te kunnen stellen, zijn er tijdmetingen gedaan op het routedeel van Lijn 91 tussen de halte Amaliapark in Apeldoorn en de halte Engelanderweg in Beekbergen. Ook buiten de spits is de reistijd afgenomen, maar de grootste tijdwinst is te zien in de spits.

Maatregel van Beter Benutten

De aangepaste verkeersregelinstallaties aan de Arnhemseweg zijn een maatregel vanuit het nationale Beter Benutten programma. De regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel aan dit programma. In Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. De aanleg van de carpoolplaats en het transferium in Apeldoorn is nog een voorbeeld van zo’n maatregel. Het overzicht aan maatregelen staat opwww.slimreizenstedendriehoek.nl/beter-benutten/.

Reacties