AGOVV draagt steentje bij aan bestrijding parkeeroverlast

Voor bezoekers van Apenheul en Park Berg & Bos bestaat dit seizoen op drukke dagen de mogelijkheid uit te wijken naar het complex van AGOVV. Met de verhuur van haar voormalige trainingsveld helpt de voetbalvereniging de Gemeente Apeldoorn bij het tegengaan van parkeeroverlast in de wijk Berg en Bos. Er kunnen desgewenst tussen de 500 en 600 voertuigen worden gestald. Na het gladstrijken van de laatste plooien wordt de deal dinsdag officieel bekrachtigd. De verhuur is in eerste instantie voor één seizoen, met de optie voor een tweede jaar. De Gemeente Apeldoorn zocht alle geruime tijd naar alternatieve parkeermogelijkheden voor automobilisten die de attracties in Berg en Bos bezoeken. Vooral op drukke dagen zorgde het in goede banen leiden van de verkeersstromen van en naar Apenheul voor de nodige overlast in de wijk. Vanuit AGOVV maakte men de gemeente erop attent dat het niet meer in gebruik zijnde oefenterrein van de vereniging wel eens een optie kon zijn om de parkeerdruk te ontlasten.

De aanwezige ruimte, de mogelijkheid om er auto’s buiten het zicht te parkeren en de (loop)afstand tot Apenheul maken het AGOVV-terrein tot een uiterst geschikte locatie. Na gesprekken met vertegenwoordigers van AGOVV raakten ook medewerkers van de gemeente gaandeweg steeds enthousiaster. De keuze voor het AGOVV-terrein als al dan niet tijdelijke oplossing voor het Apenheul-parkeren kwam dan ook niet als een complete verrassing. Het geldt simpelweg als beste optie. Beduidend voordeliger bovendien dan kostenverslindend parkeerdek bovenop de bestaande parkeerplaats aan de J.C. Wilslaan, waarvan de gemeente gaat onderzoeken of dat wellicht in de toekomst tot een definitieve oplossing van de problematiek leidt. In welke richting het verkeer op termijn ook geleid zal worden, het weerhoudt AGOVV er niet van haar steentje bij te dragen aan de actuele overlast. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Het project wordt zorgvuldig gemonitord, aldus Marco Baars, die namens de werkgroep ‘Organisatie’ van AGOVV nauw betrokken was bij de besprekingen met de gemeente. “Er worden verkeersregelaars aangesteld en een onafhankelijk bureau maakt een continue analyse van het operationele gebeuren. Op basis van de bevindingen van de rapporten die zij maken bepaalt de gemeente of ze doorgaan. Uiterlijk 1 februari 2016 weten we of het contract wordt verlengd.” In goed overleg tussen de betrokken partijen is besloten dat de parkeerders in principe toegang tot het complex krijgen via de hoofdingang aan de Laan van Spitsbergen.

Op wedstrijddagen wijken de Apenheul- en Berg en Bos-bezoekers uit naar de ingang bij de Gemeentewerf aan de Asselsestraat. In het kader hiervan is een aantal kleine aanpassingen aan het AGOVV-terrein noodzakelijk, zoals verharding van het pad richting trainingsveld en het plaatsen van hekken en mogelijk slagbomen. Hiermee wordt woensdag al een begin gemaakt, zodat het alternatieve parkeerterrein vrijdag gebruiksklaar is. Van de goede wil van AGOVV-zijde zal het welslagen van het project niet afhangen. Ondanks de niet altijd even correcte wijze waarop de vereniging vanuit diverse hoeken bejegend wordt, levert zij graag een bijdrage aan het tot aanvaardbare proporties terugdringen van de bestaande hinder. “Wij zijn bereid om mee te denken met de buurtbewoners. Het zou fijn zijn wanneer de wijkraden nou ook eens rekening houden met ons”, geeft Marco Baars een duidelijk signaal af.(RK)

Reacties