Apeldoornse wethouders zoeken oplossing voor thuiszorgafbraak

De Apeldoornse wethouders Kruithof (Financiën) en Blok (Zorg) gaan op verzoek van FNV Zorg en Welzijn op korte termijn in gesprek met hun collega’s in Nijmegen en Ede over de nijpende situatie in de thuiszorg. Zij doen dat naar aanleiding van de maandenlange acties van thuiszorgmedewerkers van Vérian en FNV Zorg & Welzijn. ‘De situatie is onhoudbaar; thuiszorgmedewerkers raken 20 tot 25% van hun salaris kwijt. Hoog tijd dat de gemeentebesturen én –raden verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan een oplossing,’ aldus Marian Beldsnijder van FNV Zorg & Welzijn. De thuiszorgmedewerkers voeren daarom morgen actie bij de politieke markt van Apeldoorn.
De thuiszorg in de regio Apeldoorn/ Nijmegen staat flink onder druk. Vérian, één van de grootste thuiszorgaanbieders in de regio, wil het salaris van 600 thuiszorgmedewerkers vanaf deze maand stapsgewijs verlagen. Het salaris van de thuiszorgmedewerker gaat terug van gemiddeld 12,68 euro per uur naar 10,08 euro per uur. De zorgverleners lopen daardoor veel geld mis en kunnen vaak niet meer rondkomen.
De afgelopen drie maanden hebben zij samen met de vakbond actie gevoerd en bezwaar aangetekend tegen het besluit. De directie van Vérian stelde daarop dat de werkgelegenheid voor alle medewerkers in het geding komt als de bezwaren niet werden ingetrokken. De thuiszorgmedewerkers voelden zich onder druk gezet en vrezen dat – ook al gaan zij akkoord met de verlaging – zij alsnog ontslagen worden, omdat Vérian geen werkgarantie wil geven.
‘Ondanks veelvuldig overleg en acties van het personeel blijft de directie van Vérian doordrammen. In de zaak tegen V&D hebben we echter gezien dat een eenzijdig besluit om de lonen te verlagen niet mag,’ aldus Marian Beldsnijder van FNV Zorg & Welzijn.
‘Dag van de Echte banen’
De FNV wil een eerlijke verdeling van geld en werk en echte banen met genoeg zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen. De FNV roept iedereen, die het hier mee eens is, op om op 1 mei naar Amsterdam te komen. Voor een luid en duidelijk signaal op de ‘Dag van de Echte banen’. Met muziek, markt en mars voor Koopkracht en Echte banen.

Reacties