Bekenstichting organiseert excursie naar de Grift

Veluwe-  De Grift staat centraal tijdens de voorjaarsexcursie van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken op zaterdag 25 april.  Deze watergang met een bewogen geschiedenis is onderwerp van een interessant en dagvullend programma waarbij  behalve donateurs ook andere belangstellenden welkom zijn.  Naast de historie van de Grift zal de ontwikkeling  “van vieze beek tot ecologische parel” veel aandacht krijgen. De Bekenstichting speelt daarmee in op de hernieuwde belangstelling voor de Grift nu die steeds beter zichtbaar wordt en tegenwoordig  een aantrekkelijke aanblik vormt. 

De Grift vormt de ruggengraat van het Veluwse bekenstelsel. In de veertiende eeuw  gegraven om het vele beekwater van de Oost Veluwe naar de IJssel te transporteren, kreeg de Grift in de loop der jaren  nieuwe functies.  Eeuwenlang bracht de Grift economische voorspoed door energie te leveren voor de vele watermolens. Tevens  werd het een route voor scheepvaart.  Daarna wordt de geschiedenis minder florissant omdat al het afvalwater via de Grift werd afgevoerd. Dit open riool verliest alle aantrekkelijkheid. Vandaar dat de Grift op vele stukken  in buizen onder de grond wordt gelegd en onzichtbaar werd.

Rond de eeuwwisseling dringt het besef door dat dit niet langer kan en komen zowel de gemeente Apeldoorn als het Waterschap Veluwe met een uitgebreid herstelprogramma. Tijdens de excursie zullen diverse  opvallende en geslaagde onderdelen van dit programma worden bezocht.  Deskundigen van diverse organisaties en vrijwilligers van de Bekenstichting zullen uitleg geven over de zogenaamde “Robuuste Grift”, een project  waarbij de functie van waterbeheer fraai wordt gecombineerd met  de ontwikkeling van nieuwe natte natuur. Het gebied Vossenbroek Oost  dat wordt bezocht is daar een mooi voorbeeld van.  Tevens wordt een bezoek gebracht aan het infiltratieproject van Vitens in Epe. De nieuwe recreatieve functie van de Grift krijgt uiteraard ook aandacht. Aan het eind van de excursie ontvangen de deelnemers een boekje over het verleden van de Grift dat binnenkort verschijnt. Historicus Henri Slijkhuis legt daarin bijna zeven eeuwen geschiedenis van de Grift bloot.

De excursie begint op 25 april om negen uur met een ontvangst met koffie  in restaurant Koetshuis bij Kasteel de Cannenburch in Vaassen en eindigt daar rond half vijf met een borrel. Ook voor een lunch wordt gezorgd. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 19 april bij Zwier Hottinga; per e-mail  [email protected] of  telefonisch 0578 631459. Deelnemers die geen donateur zijn betalen 37 euro all-in  en zijn daarmee tevens donateur voor 2015 en ontvangen het kwartaalblad “De Wijerd” 4 maal.

Reacties