College Apeldoorn houdt vast aan financiële koers

“We liggen op koers. Maar het blijft de kunst op koers te blijven met de financiële ontwikkelingen en onzekerheden op het gebied van de vergoeding voor de drie decentralisaties in de zorg, de vergoeding voor de bijstandsuitgaven en de nieuwe verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds. De discussies hierover lopen nog. We hopen dat de Meicirculaire van het Rijk daar meer duidelijkheid over geeft. Wachten hierop kunnen we niet, we moeten door. Daarom gaat onze voorjaarsnota dit jaar uit van een aantal veronderstellingen”.

Het startpunt van de voorjaarsnota is het bestaande beleid, waarbij de centrale ambitie financieel herstel is. “In 2022 moet de klus geklaard zijn. Als gemeente hebben we jaarlijks 600 miljoen te besteden. Gezien de ontwikkelingen en onzekerheden die op ons af komen zullen we ons kritisch de vraag moeten blijven stellen; wat was het probleem en draagt het ingezette beleid en het daarbij behorende geld bij aan de oplossing. Op die manier wil het college prioriteren en ruimte maken voor nieuwe initiatieven en het opvangen van eventuele tegenvallers.”

De voorjaarsnota is ook online te bekijken. Van donderdag 30 april tot en met dinsdag 19 mei 2015 kunt u schriftelijk reageren op de voorjaarsnota.

Meer informatie over de inspraak en de volledige voorjaarsnota

Reacties