Geluidsoverlast nummer 1 bij burenruzies

In 2014 zijn 123 meldingen bij het bureau Buurtbemiddeling binnengekomen.  Naast de meldingen van de politie en de woningcorporaties, weten de burgers de weg naar buurtbemiddeling te vinden (48% van de meldingen). Van het  aantal afgesloten bemiddelingen (95) in 2014 is 64% positief opgelost en bewijst  Buurtbemiddeling wederom  dat het een succesvolle interventie is om burenruzies doeltreffend op te lossen.

Dit is te lezen in het jaarverslag van Bureau Buurtbemiddeling Apeldoorn.

De meest voorkomende oorzaken voor burenruzie zijn:  geluidsoverlast door personen of apparatuur,  het al dan niet snoeien van groen op de erfafscheiding, pesterijen en onenigheid over parkeren. Niet alle zaken zijn geschikt voor buurtbemiddeling, 20 meldingen zijn terug- of doorverwezen naar de woningcorporatie, wijkagent of andere instanties. Van de 61 opgeloste conflicten, is 60% door de inzet van de vrijwillige buurtbemiddelaars positief afgesloten. De andere zaken zijn met behulp van advies opgelost.

Een conflict is opgelost als uit nazorg blijkt dat de relatie tussen de buren is verbeterd. Bijvoorbeeld doordat er afspraken zijn gemaakt hoe de overlast verminderd kan worden en men elkaar weer groet.

Ontwikkelingen

Buren namen in 48% van de gevallen zelf contact op met Buurtbemiddeling Apeldoorn. Dit is een positieve ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid. Wijkagenten en verhuurders zijn daarnaast de belangrijkste verwijzers bij conflicten tussen buren.

In 2014 kwamen de meldingen evenredig verdeeld over de stadsdelen en de dorpen binnen. Alleen bewoners van het centrum namen relatief weinig contact op met Buurtbemiddeling.

Psychische aandoeningen spelen vaker een rol bij burengeschillen. En ook problemen die mensen hebben omdat ze bijvoorbeeld werkloos zijn, schulden hebben of hun huis niet verkocht krijgen, zijn factoren die mee kunnen spelen bij het ontstaan van burenruzies.

Sinds 2013 biedt Bureau Buurtbemiddeling Apeldoorn buren de mogelijkheid een kort coachtraject te volgen. Dit wordt aangeboden wanneer een van de buren blijft zitten met een niet opgelost conflict.

Het jaarverslag is op te vragen via [email protected].

Problemen met de buren? Komt u er zelf niet uit met uw buren? Stuur een mail naar [email protected] of bel 055-5274880.

 

Bureau Buurtbemiddeling Apeldoorn is een initiatief van de gemeente Apeldoorn, gezamenlijke wooncorporaties, de politie en Stimenz.

Reacties