Dag van de Beroerte 2015

REGIO In het kader van de Europese Dag van de Beroerte vinden op dinsdag 12 mei diverse activiteiten plaats in Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn. De CVA Zorgketen regio Apeldoorn e.o. organiseert op 12 mei van 13.00 tot 16.00 uur een informatiemarkt. Tevens wordt elk uur een presentatie gegeven over “Hersenz”: “Thuis begint het pas”. Tijdens deze presentaties wordt passende hulp op het juiste moment voor cliënten met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten na de (poli)klinische fase behandeld.


Informatiemarkt
Op de Dag van de Beroerte kunnen belangstellenden tussen 13.00 en 16.00 uur informatie over CVA krijgen en diverse metingen laten uitvoeren zoals bloeddruk, glucose en cholesterol in Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn. Er is aandacht voor een gezonde leefstijl door de aanwezigheid van diverse deskundigen over o.a. CVA/TIA, voeding, beweging, e.d..

De verschillende disciplines van de ketenpartners Gelre ziekenhuizen, Zorggroep Apeldoorn e.o, ViaReva & Verian zijn aanwezig voor informatie en advies en bieden diverse activiteiten aan.
Relevante samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigd:

Hersenletsel: Vereniging van en voor door hersenletsel getroffenen & naasten.
Sportvariant : blijven bewegen en sporten met een lichamelijke beperking.
Afasiecentrum: communicatie blijven trainen.
NAH netwerk Gelderland: belangenbehartiging in brede zin.
ProReva: Orthopedisch Maatwerk
Pruis: Orthopedische Schoentechniek
Bartiméus: specialist in leven met een visuele beperking.
InteraktContour, Pluryn, Siza, Zozijn: nazorg na NAH/CVA en de WMO.

Elk uur is er een presentatie over “Hersenz”: “Thuis begint het pas”.

Wat is een beroerte
Als de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling onderbroken wordt, spreekt men van een beroerte. Er kan dan sprake zijn van een hersenbloeding, van een herseninfarct of van een TIA. Een beroerte wordt ook wel een stroke (Engels) of een CVA genoemd: Cerebro Vasculair Accident.

In Nederland krijgen ongeveer 41.000 mensen per jaar een beroerte/CVA en leven rond 190.000 mensen met de gevolgen van een beroerte. Het is doodsoorzaak nummer 4 in Nederland en één van de belangrijkste oorzaken van (blijvende) invaliditeit.

CVA Zorgketen regio Apeldoorn e.o.
De CVA Zorgketen Regio Apeldoorn e.o. is een regionaal samenwerkingsverband tussen Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, Zorggroep Apeldoorn e.o., ViaReva Revalidatiegeneeskunde, Thuiszorgorganisatie Vérian in samenwerking met Huisartsen Apeldoorn e.o.. De CVA Zorgketen regio Apeldoorn e.o. biedt transmurale zorg. Transmurale zorg wil simpelweg zeggen: zorg door de muren heen. Door de muren van instellingen, organisaties en praktijken.

Deze zorg richt zich op iedere fase van het herstelproces, vanaf opname in het ziekenhuis, tijdens de revalidatie en daarna in de thuissituatie. Binnen de verschillende instellingen wordt de behandeling aan CVA patiënten of mensen in hun naaste omgeving nauw op elkaar afgestemd.
Een beroerte/CVA is vaak een heel ingrijpende gebeurtenis. Daarom willen wij patiënten of inwoners van Apeldoorn eo in de CVA Zorgketen goed informeren en begeleiden.

Reacties