Noodopvang naar naastgelegen skeeler- en ijsbaan Voorwaarts

Noodopvang naar naastgelegen skeeler- en ijsbaan Voorwaarts

Vanaf 1 september worden 400 vluchtelingen opgevangen in tijdelijke noodopvang in de Americahal.

Vanaf het begin was duidelijk dat de noodopvang hier maar kort kon blijven. Inmiddels is een nieuwe plek gevonden voor de tijdelijke noodopvang: het naastgelegen terrein van de skeeler- en ijsbaan. Op de nieuwe locatie worden tijdelijke paviljoens gebouwd. Hier zal de noodopvang blijven tot uiterlijk eind februari 2016. De vluchtelingen kunnen nog tot 25 september in de Americahal blijven. Buurtbewoners worden via een brief op de hoogte gebracht.

Burgemeester Berends: “Na het openen van de noodopvang krap een maand geleden is de toestroom van vluchtelingen in ons land alleen maar toegenomen. Als Apeldoorn nemen wij onze verantwoordelijkheid door een bijdrage te leveren aan huisvesting. Behalve deze tijdelijke noodopvang voor 400 vluchtelingen voor maximaal een half jaar, bereiden wij ook de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) voor. Ik kan niet uitsluiten dat de komende tijd een nog grotere inzet van Apeldoorn wordt gevraagd.”

Noodsituatie

In Nederland komt de laatste weken een groeiend aantal vluchtelingen in Nederland aan. Na het vaststellen van hun identiteit en een medische screening, moeten deze mensen worden opgevangen. De capaciteit in de asielzoekerscentra is daarvoor onvoldoende en daarom is gekozen voor inzet van noodopvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert alle huisvesting van vluchtelingen.

Om wie gaat het?

In de noodopvang in Apeldoorn worden 400 vluchtelingen opgevangen, veelal afkomstig uit Syrië of Eritrea. Zij zijn nog maar kort in Nederland en komen vanaf de centrale opvanglocatie in Ter Apel. Zij blijven hier zo kort mogelijk en stromen door naar andere opvanglocaties in Nederland. In deze noodopvang worden bij voorkeur geen gezinnen geplaatst en zal het vooral gaan om alleenreizende mannen.

Hoe werkt de noodopvang?

In de paviljoens worden vluchtelingen op vergelijkbare wijze opgevangen als in de Americahal. De vluchtelingen krijgen een bed, eten en drinken. Zij zijn vrij het terrein te verlaten. Medewerkers van het COA samen met bijvoorbeeld vrijwilligers begeleiden de asielzoekers. Ook hier is dag en nacht beveiliging die ook bereikbaar is voor omwonenden via telefoonnummer 088 7159000. De klankbordgroep die in het leven is geroepen om een vinger aan de pols te houden bij de Americahal blijft functioneren voor de naastgelegen, nieuwe locatie.

Hoe verhoudt deze tijdelijke noodopvang zich tot de locatiestudie voor een asielzoekerscentrum (AZC)?

Dit zijn twee verschillende trajecten. Naast de tijdelijke noodopvang zoekt Apeldoorn naar een locatie voor een AZC. Bij een AZC gaat het om een duurzame voorziening waar vluchtelingen langere tijd verblijven en op zekere hoogte deelnemen in de maatschappij, bijvoorbeeld omdat de vluchtelingen zelf koken en hun boodschappen doen.

Wat gebeurt er na februari 2016?

Zoals het er nu uitziet biedt Apeldoorn daarna geen tijdelijke noodopvang meer aan vluchtelingen. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd wordt besloten waar in Apeldoorn een AZC komt. De verwachting is dat er dus op één of meer andere plekken in Apeldoorn duurzame opvang van 800 vluchtelingen komt.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de overige veelgestelde vragen en antwoorden.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen