Koninklijke Onderscheiding voor de heer I.S. Schaafsma

Koninklijke onderscheiding
Koninklijke onderscheiding
Foto: UU

De heer I.S. Schaafsma (82) ontving dinsdag 22 december 2015 uit handen van loco-burgemeester N.T. Stukker de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit gebeurde tijdens de kerstbijeenkomst van de stichting Medic, waar ook aandacht werd geschonken aan het 20-jarig jubileum van de heer Schaafsma.

Stichting Medic

De stichting Medic is een vrijwilligers organisatie die medische hulpgoederen en diensten helpt te verstrekken aan behoeftigen in economisch achtergebleven gebieden ongeacht ras, geloof of ideologie.

Technisch geweten

Al bijna 20 jaar is de heer Schaafsma hèt technisch geweten van Medic. Hij beoordeelt de technische staat van medische apparatuur dat bij Medic binnenkomt en coördineert de benodigde revisies en aanpassingen. Medic’s projectcoördinatoren maken veelvuldig gebruik van zijn unieke expertise, contacten en ervaringen op medisch-technisch gebied in ontwikkelingslanden.

Senior expert

Als Senior Expert bij Stichting PUM (Programma Uitzending Managers) is hij tussen 1993 en 2006 verschillende periodes uitgezonden als project-coördinator, projectmanager of bouwtechnisch adviseur ter begeleiding van projecten in ontwikkelingslanden.

Veelzijdig

Gedurende 25 jaar was hij lid van de orgelcommissie van de PKN kerk in Lieren, waarvan ruim 10 jaar als voorzitter.

Van 1997 tot 2003 gaf hij rondleidingen voor toeristen en schoolkinderen op de Batavia scheepswerf.

Vanaf 2011 schrijft hij korte verhalen over de “wilde” vrachtvaart in de jaren 50 in o.a. Azie.

Reacties

Cookieinstellingen