Wat verandert er in 2016 op het gebied van: werk en inkomen?

belastingdienst
belastingdienst
Foto: Esther Dekker

Heffingskortingen, hiervoor geldt dat bij alle kortingen de bedragen veranderen. De aangepaste heffingskortingen:

  • Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden. Deze vervalt. Wie hem ontving in 2015 betaalt in 2016 maximaal € 61,- meer belasting.
  • Voor de werkbonus komt u nu vanaf 62 jaar in aanmerking.
  • Bij de Algemene heffingskorting zijn de regels vanaf 1 januari als volgt: als u bent geboren na 31 december 1962 en de algemene heffingskorting ontvangt dan krijgt u in 2016 maximaal € 1041,-uitbetaald. Is uw inkomen € 19.922,- of lager dan is het bedrag van de algemene heffingskorter hoger, is uw inkomen juist hoger dan dat bedrag geldt, dat de heffingskorting steeds lager wordt. Vanaf € 66.419 is de heffingskorting € 0,-.
  • De maximale arbeidskorting is hoger geworden en is gesteld op € 3.031. Vanaf dat bedrag wordt de korting steeds lager tot een inkomen vanaf € 111.590,- Vanaf dat bedrag is de arbeidskorting € 0,-
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting is gesteld op maximaal  € 2.769,-. Dit bedrag is hoger dan in het voorafgaande jaar. 

Meer informatie vindt u hier: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie_2016/veranderingen_2016/wijzigingen_heffingskortingen

Reacties

Cookieinstellingen