Geen gratis plastic tas meer in de winkel

Foto: Chris van Mersbergen

Weet u, dat u sinds vandaag geen gratis plastic tasje meer kunt krijgen in de winkel? Vannacht is de wet op het verbod van het verstrekken van gratis plastic tasjes van kracht geworden.

EU besluit

Aanleiding voor deze wet is het besluit van De Europese Unie om de EU-lidstaten te verplichten die maatregelen te nemen, die het gebruik van tasjes dusdanig vermindert dat in 2019 het gemiddelde verbruik per inwoner (van de EU) op 40 zakken ligt. Een EU- lidstaat is niet verplicht om winkeliers op te leggen geld te vragen voor tassen, maar uit onderzoek blijkt dat deze maatregel het tassengebruik met wel 80 % kan terugdringen! Met deze wet hoopt de overheid het zwerfvuil op straat en in de zee terug te dringen en de verspilling van grondstoffen tegen te gaan.

Cijfers

De cijfers over de plastic tassen liegen er niet om. Wereldwijd gebruiken we 3 miljard plastic tassen per jaar… Ze vormen een groot deel van het afval en hebben ook een groot aandeel in het zwerfvuil. In de top 10 van de troep die op het Nederlandse strand gevonden wordt staan de plastic tassen op de derde plaats!  Voor Nederland geldt, dat er gemiddeld 170 plastic tassen per persoon worden gebruikt!

Winkeliers

Een aantal winkeliers had zich op deze maatregel voorbereid en papieren tasjes met een flinterdun laagje plastic besteld om toch een gratis tasje aan te kunnen bieden. Helaas voor de consument vallen ook deze tasjes onder die wet en moeten de winkeliers u hier ook kosten voor berekenen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor de winkeliers een richtprijs opgesteld van 25 cent per tasje maar de winkeliers mogen zelf bepalen wat zij uiteindelijk voor het tasje gaan vragen.

Uitzonderingen

Er zijn wel uitzonderingen, dat geldt bijvoorbeeld voor het noodzakelijk gebruik van een zakje bij niet vooringepakte levensmiddelen zoals boontjes of om redenen van veiligheid, de vis die u moet kunnen vervoeren van de markt naar huis en die niet in aanraking met andere levensmiddelen moet komen.

We zijn het vierde land waar het verbod is ingevoerd. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland gingen ons voor. Hier lees je meer over de plastic soep, of over een winkel zonder verpakkingen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen