lezing synagoge over De ‘jonge’ Abraham, leven in het Noachitisch verbond

synagoge
synagoge
Foto: Esther Dekker

In de serie lezingen in de synagoge aan de Paslaan spreekt Dr. G. H. Cohen Stuart aanstaande zondag over het thema: ‘De ‘jonge’ Abraham, leven in het Noachitische verbond.

Abraham

Abraham, aartsvader van het volk van Israël.

Toelichting op het Noachitische verbond:

De Tora erkent slechts het onderscheid tussen Joods en niet-joods. Doordat mensen zich in de geschiedenis zijn gaan afscheiden van het joodse geloof en opgingen in eigen ontworpen religies is de wet in de Tora die geldt voor niet-Joden meer en meer op de achtergrond geraakt.

De Tora kent zeer uitgebreide wetgeving. De niet-Jood is verplicht zich te houden aan de zeven Noachidische wetten, de wetten zoals die tot op de dag van vandaag voor alle afstammelingen van Noach gelden.

Deze wetten bestaan uit 6 verboden en 1 gebod. Ze zullen niemand vreemd zijn:

De verboden zijn:

  • Het verbod van afgodendienst
  • Het verbod van Godslastering
  • Het verbod van moord
  • Het verbod van bloedschande
  • Het verbod van diefstal
  • Het verbod een lidmaat van een levend dier af te snijden.

Het gebod:

  • Het gebod op rechtspraak.

Graag verwijzen we u naar de facebookpagina’s: Joodselezingen.nl en het prikbord kunt u vinden op JoodselezingenPrikbord

Via de site http://www.joodselezingen.nl kunt u de voorgaande lezingen nogmaals beluisteren.

Abonneren op de nieuwsbrief kan door een berichtje te sturen aan: [email protected]

Tijdens de pauze vindt een collecte plaats, de opbrengst hiervan komt ten goede aan de synagoge.

De lezing begint om 15:00 uur en eindigt om 17:00 uur

Parkeren kunt u in de parkeergarage Marktplein 1 of bij “Menorah” Paslaan 11

De lezingen worden verzorgd en aangeboden door Stichting Verbonden. Deze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Giften

Giften kunnen naar:

IBANrekeningnummer:  NL65RABO0192378694 t.n.v. Stichting Verbonden.

Uw gift komt volledig ten goede aan de Joodse gemeenschap.

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen