Apeldoorn scoort hoog op de leefbaarometer!

Wie op de leefbaarometer kijkt, ziet dat Apeldoorn uitzonderlijk goed scoort! Voor Apeldoorn geldt, dat zij in alle delen van de gemeente een ‘goed’ scoort. De leefbaarheid in Apeldoorn is gelijkmatig verdeeld! Dat is ook zo in gemeente Ede. Apeldoorn en Ede zijn de enige grote gemeenten die hun zaken zo goed voor elkaar hebben!

Meten

Daarvoor worden diverse meetpunten gehanteerd. Er worden in alle gemeenten dezelfde metingen gedaan aan de hand van 5 thema’s, namelijk: woningen, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het aantal woningen, het aantal uitkeringsgerechtigden, recreatiemogelijkheden, veiligheid en overlast, samenstelling en herkomst gezinnen, sociale- en medische voorzieningen et cetera. De uiteindelijke beoordeling is gebaseerd op 100 meetpunten. De uitkomsten daarvan kunnen met andere gemeenten worden vergeleken.

Doelstelling meter

De leefbaarometer wordt gebruikt om te signaleren of er in een gemeente ontwikkelingen zijn die ingrijpen, direct of in de toekomst, op hoog of laag niveau vereisen. Een gemeente kan zijn beleid zo beter afstemmen op de ontwikkelingen in de samenleving en daarmee beter inspelen op en tegemoetkomen aan de behoeften van zijn burgers.

Reacties

Cookieinstellingen