Stedelijk uitloopgebied ‘De Weteringse Broek’ genomineerd voor GPRK

Foto: regiostedendriehoek

De Weteringse Broek is genomineerd voor de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit. Het gebied ligt in de gemeenten Apeldoorn en Voorst en is recreatief(stedelijk) uitloopgebied (STUIT) voor de woonwijk Zuidbroek en de dorpen De Vecht en Teuge.

Ontwikkeling

Wat het gebied bijzonder maakt is het feit dat er voor de ontwikkeling ervan, niet wordt gewerkt met een vooraf opgesteld en tot in de puntjes uitgewerkt plan. Samen met bedrijven en bewoners in en om het gebied bedenken en werken de ambtenaren plannen uit voor de ontwikkeling en gebruik van het gebied. Die ontwikkeling gaat verder dan het aanleggen van een fietspad. Breed denken van en voor alle partijen levert legio win-win situaties op! Zo profiteert de Apenheul bijvoorbeeld van de wilgentenen van het natuurgebiedje ’t Hul.

Wonen, werken en leven

Van oudsher (IJstijd) is Apeldoorn een gebied waar het moeilijk is om de voeten droog te houden. Er valt ook nog eens de meeste neerslag van Nederland. Het water hebben we door de eeuwen steeds beter leren beheersen. Wie in het gebied rondkijkt ziet een agrarisch landschap, weteringen en sloten. Meer en meer kan men genieten van wandel (klompen)- en fietspaden die (er al) zijn en worden aangelegd. Er wordt in het groene hart van de Stedendriehoek volop gewoond, gewerkt en geleefd.

De ontwikkeling van het gebied komt langzaam tot stand. Dat is positief want het toont aan dat het echt mogelijk is voor alle betrokken instanties, organisaties en bewoners om al hun eigen belangen,  wensen, doelen en ideeën op elkaar af te stemmen.

Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit

De GPRK biedt gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere professionals de kans om concrete plekken of gebieden onder de aandacht te brengen en in het zonnetje te zetten. Uitgewerkte plannen moeten op die plekken gerealiseerd en zichtbaar zijn om voor een prijs genomineerd te kunnen worden. Een jury en het publiek bepalen elk hun winnende projecten. Zowel de juryprijs als de publieksprijs zijn goed voor € 10.000,-  Het thema van 2016 is: ‘Gebieden met passie.’ GPRK is een samenwerking aangegaan met De Gebiedenatlas Gelderland die de gebieden in al hun facetten in kaart wil brengen en deze in het voorjaar aan het publiek in digitale en analoge vorm gaan presenteren!

Wie wil deelnemen aan de publieksjury kan van 1 februari 2016 tot en met 10 april tot 24:00 uur zijn stem uitbrengen via de website van de provincie. U wordt wel gevraagd uw stem toe te lichten!

De uitreiking van de prijzen vindt plaats op 21 april.

 

Reacties

Cookieinstellingen