Bekendmakingen van uw gemeente

Foto: ©Esther Dekker

De gemeente neemt beslissingen en moet deze aan u bekendmaken. U kunt als recht- of belanghebbende  via de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken als u het niet met het besluit eens bent.

Wilt u bezwaar maken tegen onderstaande besluiten, dan kunt u als volgt handelen, stuur uw bezwaarschrift aan:

Gemeente Apeldoorn.

T.a.v.  de eenheid Veiligheid en Recht

Postbus 9033

7300 ES Apeldoorn

Wie ervoor kiest het bezwaarschrift via de post te sturen doet er verstandig aan een kopie van het besluit mee te sturen. U kunt ze via de linken onder de straatnamen terugvinden:

Wilt u uw bezwaarschrift liever digitaal doen, gaat u dan naar dit formulier.

Wie ervoor kiest het bezwaarschrift via de post te sturen doet er verstandig aan een kopie van het besluit mee te sturen. U kunt ze via de linken onder de straatnamen terugvinden:

 

 

De gemeente heeft het volgende bekendgemaakt en gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen

De besluiten over de omgevingsvergunningen en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u hier.

Waar: Schrijnwerkershorst 227  Wat: het kappen van een wilg Datum verzending: 22 januari 2016 Wabonummer: D15/012277

Waar: Ambtrichtersveld 106 Wat: het veranderen zijgevel woning Datum: 25 januari 2016 Wabonummer: D15/012176

Waar: Tichelaarsdonk 139 Wat: het vergroten van een woning (aanbouw) Datum verzending: 25 januari 2016 Wabonummer: D15/012187

Waar: Jachthoornlaan 60 Wat: het vergroten van een woning Datum verzending: 25 januari 2016 Wabonummer: D15/012234

Waar: Klarenbeekseweg 12B te Klarenbeek Wat: het oprichten van een woning Datum verzending: 25 januari 2016 Wabonummer: D15/012033

Waar: Eikepagelaan 120 Wat: het oprichten van een vrijstaande woning Datum verzending: 25 januari 2016 Wabonummer: D15/012071

Waar: Voorsterweg 61 te Loenen  Wat: het kappen van een kastanjeboom Datum verzending: 22 januari 2016 Wabonummer: D15/012275

Waar: Ordermolenweg 39  Wat: het kappen van een boom Datum verzending: 22 januari 2016 Wabonummer: D15/012343

Waar Kanaal Zuid 151 (groenstrook voor)Wat: het kappen van een eik Datum verzending: 22 januari 2016 Wabonummer: D15/012248

Waar: Kanaal Zuid 145 (groenstrook langs de weg) Wat: het kappen van een eik Datum verzending: 22 januari 2016 Wabonummer: D15/012247

Waar: Voldersdreef 117 (achter) Wat: het kappen van een eik Datum verzending: 22 januari 2016 Wabonummer: D15/012270

Waar: Altena 8 te Ugchelen Wat: het verbreden van een bestaande dakkapel Datum verzending: 22 januari 2016 Wabonummer: D15/012112

Mededeling vergunningsvrije activiteit

Waar: Lage Bergweg (t.h.v. nr. 11) te Beekbergen Wat: het maken van een open ontgraving t.b.v. een kabel Datum verzending: 7 januari 2016 Wabonummer: D15/012317

Evenementvergunning

Wat: Dance event Winterloverz  Wanneer: 6 februari 2016 Locatie: Americahal Apeldoorn De vergunning is verstrekt op: 25 januari 2016 Vergunningnummer: 15/45169

Meldingen activiteitenbesluit Milieubeheer

De meldingen liggen niet ter inzage. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, tel 055-580 1705

Waar: Ramsbrugweg 41 te Wenum Wiesel. Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 3 maart 2015 een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor het veranderen van een veehouderij aan de Ramsbrugweg 41 te Wenum Wiesel. Deze melding is op 19 januari 2016 aangevuld. Zaaknummer: DOS-2015-015200

Waar: Europaweg 187 te Apeldoorn. Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 21 september 2015 een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor het oprichten van een service en reparatiebedrijf van shovels en onderdelen aan de Europaweg 187 te Apeldoorn. Zaaknummer: DOS-2015-051653

Waar: Europaweg 176 te Apeldoorn. Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 26 augustus 2015 een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor het exploiteren van een snackkar aan de Europaweg 176 te Apeldoorn. Zaaknummer: DOS-2015-047285

Aanvragen omgevingsvergunningen

De gemeente heeft de volgende aanvragen omgevingsvergunningen  gepubliceerd. Het gaat om aanvragen, dat is de reden dat de aanvraag niet ter inzage ligt en u nog geen bezwaar kunt aantekenen.

Waar: Amersfoortseweg 35 (parkeerplaats bij) Wat: het tijdelijk plaatsen van een tent Datum: 22 januari 2016 Wabonummer: D16/012459

Waar: Talingweg (62c) Wat: het veranderen van bestaand appartement naar zelfstandige appartementen Datum: 14 januari 2016 Wabonummer: D16/012452

Waar Tangostraat 17 Wat: het maken van een 2e in-/uitrit  Datum:16 januari 2016 Wabonummer: D16/012450

Waar: Het Rietveld (nr. 20) Wat: het oprichten van een carwash, het plaatsen van reclame en het maken van een in-/uitrit  Datum: 15 januari 2016  Wabonummer: D16/012448

Waar: Molencatenlaan 4A te Ugchelen Wat: het gebruik maken van een horecafunctie naast de huidige detailbestemming Datum: 21 januari 2016  Wabonummer: W16/012443

Waar: Zonnewende 243  Wat: het gedeeltelijk gebruiken van de woning voor een praktijk (leefstijl/vitaliteitscoach) en het plaatsen van reclame  Datum: 18 januari 2016 Wabonummer: D16/012439

Waar: Woudweg (107) te Klarenbeek Wat:  het oprichten van een woning, het verbreden van een in-/uitrit en het kappen van 4 bomen  Datum: 19 januari 2016  Wabonummer: D16/012437

Waar: Mispellaan 1  Wat: het plaatsen van 2 dakkapellen  Datum: 16 januari 2016  Wabonummer: D16/012436

Waar: ‘t Hof 12 te Uddel Wat: het vergroten van gebouw II/III (wijziging op eerder verleende vergunning) Datum: 19 januari 2016 Wabonummer: D16/012433

Waar: Koning Lodewijklaan 184 en 288 Wat: het vervangen en veranderen van de balkonhekwerken Datum: 15 januari 2016  Wabonummer: D16/012431

Waar: Deventerstraat 636 Wat: het kappen van twee berken  Datum: 20 januari 2016  Wabonummer: D16/012429

Waar: Hoofdstraat 79 B Wat: het plaatsen van reclame  Datum: 15 januari 2016  Wabonummer: D16/012428

Waar: Vlijtseweg 134 Wat: het realiseren van een e-kart baan Datum: 20 januari 2016 Wabonummer: D16/012426

Waar: Asselsestraat 157 Wat: het plaatsen van een oprit  Datum: 20 januari 2016  Wabonummer: D16/012454

Waar: Daendelsweg 15 Wat: het herstellen van een in-/uitrit naar de garage Datum: 19 januari 2016 Wabonummer: D16/012453

Waar: Europaweg 100 Wat: het plaatsen van een verdiepingsvloer Datum: 13 januari 2016 Wabonummer: D16/012415

Waar: Elzenlaan 13 Wat: het oprichten van een woning, het kappen van 2 eiken en het veranderen van een in-/uitrit Datum: 20 januari 2016 Wabonummer: D15/011629

Waar: Zanderijweg 15  Wat: het kappen van een beukenboom Datum: 18 januari 2016 Wabonummer: D16/012419

Waar: Oranjetipje (13) Wat: het oprichten van een woning met aangebouwd bijgebouw  Datum: 14 januari 2016 Wabonummer: D15/012124

Waar: Regentesselaan 1 Wat: het veranderen van een kantoor naar appartementen  Datum: 14 januari 2016  Wabonummer: D16/012422

Andere mededelingen ook voor u van belang!

Er zijn mededelingen op het gebied van schuldhulpverlening 2016 -2019

U heeft tot 4 weken na 20 januari 2016 om uw zienswijze te geven over de concept beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2016

De concept-beleidsregels liggen gedurende vier weken na de datum van deze bekendmaking ter inzage bij de receptie in het Stadhuis, Marktplein 1, en de balie in het Werkplein Activerium, Deventerstraat 46.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze schriftelijk (postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn), of per e-mail [email protected] richten aan het college, t.a.v. mw. M. Postma o.v.v. Inspraakreactie Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 2016.

De inspraakreacties worden meegenomen bij de uiteindelijke besluitvorming door het college.

Er is een besluit vastgesteld, namelijk: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015

Voor u belangrijk omdat het gaat om besluiten over onder andere: maatwerkvoorzieningen, normbedragen voor verpleging, groepswonen, dagbesteding enzovoorts. Duur en beëindiging van de bijdrage. Woningaanpassingen. Kostenposten bouwkundige of woontechnische woonaanpassing. Opstalverzekering, terugbetaling woningaanpassing, onderhoud, reparatie, verhuizing. Hulpverlening en PGB, vervoer, aangepast vervoer, kilometer budget, autoaanpassingen en sportrolstoel. ]

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen